Solberg var hovedtrekkplasteret på gårsdagens Østvest konferanse som samlet i overkant av 200 mennesker på Klækken Hotell.

LES OGSÅ: Statsminister Erna Solberg vil gjerne ta tog til Hønefoss

Flere til regionen

– Oslo-regionen vokser voldsomt og de trenger avlastning. Ringerike kan bli en veldig vekstregion. Jeg tror Ringerike kan trekke til seg mange småbarnsfamilier som ikke vil bruke hele lønna si på å bo, men vil ha et godt oppvekstmiljø for barna sine samtidig som de har kort vei til Oslo, sier Solberg.

LES OGSÅ: – Banen blir ferdig i 2024

Hun mener en reisetid på en halv time til Oslo vil gjøre Hønefoss svært attraktivt både for innflyttere og folk som ønsker å etablere bedrifter.

Statsministeren gikk langt i å love byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024.

– Vi arbeider ut fra byggestart i 2019. Det vil kreve mye av dem som planlegger, men så sant vi ikke møter på noe uforutsett i planleggingen er det mulig med byggestart i 2019, og at banen står ferdig i 2024, sier hun.

Solberg var også tydelig på behovet for en ny E16 da hun talte, men brukte mer tid på å snakke om Vestlandsdelen av veien enn Ringeriksdelen av veien.

Hun snakket mye om behovet for rassikring og en vei som ikke må stenge for ofte om vinteren.

– Den viktigste grunnen til dette prosjektet er jo at dere østlendinger skal komme dere raskt til Bergen, fleipet bergenseren Solberg, men la samtidig vekt på den nasjonale betydningen av E16 og Ringeriksbanen/Bergensbanens forkortelse. Hun understreket hvor viktig det er å knytte de ulike regionene på strekningen tettere sammen.

LES OGSÅ: Gleder seg over mulighetene for vekst i regionen

Penger

– I forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) sier Jernbaneverket og Statens vegvesen at de må ha minst middels ramme for å få til byggestart i 2019. Kommer dere til å gi mer penger?

– Vi har akkurat fått forslaget til NTP, og kommer til å få mange innspill. Regjeringen vil komme med en prioritering, og hvilke prosjekter det blir bevilget penger til er til slutt en politisk prioritering, svarer hun.

– Hvordan påvirker den svekkede økonomien i Norge, muligheten til å bygge Ringeriksbanen og E16?

– Vi har trangere rammer enn tidligere. Det gjør at vi må prioritere det som bidrar mest til et konkurransedyktig næringsliv, redusert transporttid og avlastning for Oslo-regionen. Da ligger disse to prosjektene godt an, sier hun.

Solberg benyttet også anledningen til å rose regionen for den måten de har jobbet på for å få gjennomslag for ny vei og bane.

Statsministeren fikk mye applaus fra salen, og ordfører Kjell B. Hansen var svært fornøyd med det han fikk høre.

LES OGSÅ: Erna Solberg og 200 andre er påmeldt til Øst-Vest-konferansen