Ringeriksbanen skal gå over Helgelandsmoen

Artikkelen er over 4 år gammel

Staten har talt. De vil legge Ringeriksbanen og ny E16 om Helgelandsmoen.

DEL

– Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å holde fram med full framdrift i planlegging og bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønefoss, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding.

Også kommunaldepartementet har vært inne i avgjørelsen.

– Nå starter arbeidet med statlig reguleringsplan, og vi vil legge vekt på god dialog med kommunene i arbeidet framover, sier statsråd Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

I det videre arbeidet vil det legges vekt på å finne relevante tiltak for å redusere skadevirkningene på natur- og landbruksverdier, og for å redusere flomrisikoen, understreker regjeringen.

Friluft og næring

Med denne avgjørelsen blir Hole kommune skuffet. Der har lokalpolitikerne ment at Busund-alternativet er best. De har ment at dette alternativet tar bedre hensyn til friluftsområder og Helgelandsmoen næringspark i tillegg til landbruksområdene.

SLIK KOMMENTERER HOLE-ORDFØREREN AVGJØRELSEN: – Glad for at beslutningen er tatt

Ringerikspolitikerne på sin side mener at Helgelandsmolinja er best, men har sagt at de uansett vil godta den løsningen staten velger.

Det skal også legges til at både Statens vegvesen og Jernbaneverket ved to anledninger har anbefalt Helgelandsmolinja framfor Busundlinja.

LES OGSÅ: – Helgelandsmoen er kanskje vinneren

De mener dette alternativet er litt bedre i forhold til miljøkonsekvenser, blant annet når det gjelder våtmarksområdene.

Dessuten er alternativet en del billigere enn Busundlinja, anslagsvis 600 millioner kroner rimeligere. Nå har Samferdselsdepartementet landet på samme konklusjon.

LES OGSÅ: Slik blir hverdagen når Ringeriksbanen står klar: Oslotog hver halvtime om åtte år

Statlig reguleringsplan

Ringerike og Hole kommuner ba Staten ta ansvar for trasévalget.

Årsaken til det var de mange innsigelsene til alternativet og at det ville bli umulig for kommunene selv å komme gjennom med et trasévalg.

LES OGSÅ: Mener Holes trasévalg er bra for Ringerike

Artikkeltags