Planleggingen av bane og vei konkretiseres

Ringeriksbanen skal planlegges som felles prosjekt for vei og bane. Illustrasjon: Statens vegvesen/Jernbaneverket

Ringeriksbanen skal planlegges som felles prosjekt for vei og bane. Illustrasjon: Statens vegvesen/Jernbaneverket

Artikkelen er over 4 år gammel

I disse dager etablerer Jernbaneverket en egen prosjektorganisasjon som skal gjennomføre arbeidet med Ringeriksbanen.

DEL

I Jernbaneverkets pressemelding står det at planarbeidet snart er ferdig, og at jobben med regulering og detaljer snart skal starte opp.

Organisasjonen tar seg av både planlegging og gjennomføring, fram til ferdigstillelse og prosjektert åpning for alminnelig passasjertrafikk i 2024.

Prosjektorganisasjonen skal også samarbeide med Statens vegvesen, som planlegger ny firefelts E16 fra Skaret til Hønefoss. Planprogrammet utvikles dermed parallellt både for vei og bane, noe som inkluderer reguleringsplaner for hele banen samt deler av E16, som eventuelt skal bygges ut samtidig på strekningen Kroksund-Hønefoss. Prosjektet skal reguleres ved hjelp av statlig plan.

Byggestart for Ringeriksbanen er satt til 2019.

Halve banen i tunnel

Over halve distansen til Ringeriksbanen vil bli i tunnel, og totallengden vil være over 40 kilometer. Det skal bygges dobbeltspor på hele strekningen, med ny stasjon på Sundvollen.

Banen vil dessuten inngå i det framtidige InterCity-togtilbudet. Det betyr raske og hyppige avganger mellom Hønefoss, Sundvollen, Sandvika og Oslo, noe som også vil bidra til et utvidet bo- og arbeidsmarked i hovedstadsregionen. Samtidig reduseres reisetiden med ca. 1 time for tog til Hallingdalen og Bergen.

Stor interesse

– Vi gleder oss til å komme i gang med detaljplanleggingen av Ringeriksbanen. Det blir en spennende reise for alle som blir involvert i arbeidet. Prosjektet vil få stor betydning for hovedstadsregionen, og vi merker stor interesse for prosjektet. Vi har en ambisiøs framdriftsplan, og håper at prosjektet skal gi oss viktige erfaringer for hvordan planprosesser kan gjøres raske og effektive, og samtidig sikre god kvalitet på alle ledd i prosessen, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås i pressemeldingen.

Artikkeltags