Debatten i Stortinget gikk i går ettermiddag, og vedtak ble fattet i sjutiden tirsdag kveld.

Både Miljøpartiet de grønne og Sosialistisk venstreparti kom med forslag i saken, som begge ville holdt liv i Åsa-alternativet. De fikk ingen eller liten støtte. Å forkaste Åsa-linjen som en mulig trasé for Ringeriksbanen ble vedtatt med 89 mot 9 stemmer. Motstanden kom fra MDG, SV og Venstre.

Utfallet var ikke overraskende, men for alle med hjertet i ringeriksregionen var det nærmest en rørende debatt.

Kongehistorie

For Ringerike og Hole ble framholdt som et svært attraktivt sted, som fortjener å få en bedre jernbane.

– Dette er arealer som er av Norges rikeste. Det er ingen tilfeldighet at dette området har huset flere konger enn det trønderne har. Det viser hvor fruktbar jord og fjord det er her, sa Per Olaf Lundteigen, Sp-representant fra Buskerud.

Han understreket viktigheten av at det blir tatt hensyn til naturen.

– Hvis ikke er det naturlig at saken blir tatt opp igjen i Stortinget. Det er en nasjonal sak at disse verdiene blir ivaretatt. Vi er på et spesielt område.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) slo fast:

– Vi vil jobbe videre med å ta trasévalg, beslutninger og å få realisert Ringeriksbanen. Det fortjener Hønefoss- og ringeriksregionen, for å få et godt bo- og arbeidsmarked. Vi må erkjenne at tidsfaktor også er noe folk legger vekt på når de bestemmer seg for hvor de skal jobbe og bo. Det å sørge for effektive transportkorridorer gjør det mer attraktivt å flytte.

Ting tar tid

Samtlige parti som tok ordet påberopte seg å ha jobbet for å få banen. Ikke så vanskelig, påpekte Solvik-Olsen.

– Denne saken har jo pågått i 25 år.

Saksordfører Linda C. Hofstad Helleland (H) mente imidlertid at ikke alles uttalte hensikt gjenspeilet seg i forslag.

– MDG spenner bein under en rask utredning. Det samme ser man hos SV.

Også Buskeruds Martin Kolberg (Ap) tok ordet, først og fremst for å be om at Ringeriksbanen nå omsider blir gjennomført - og ikke stanses av en "usynlig hånd".

– Parlamentarisk ansvarsfraskrivelse

Det gikk nærmest inflasjon i bruken av ordet "attraktivt" i Lundteigens innlegg.

– Med kortere transporttid kan dette bli et svært attraktivt område og kan bidra til at utviklingen i Buskerud blir mer spredd, sa han blant annet.

Ikke overraskende var Heikki E. Holmås (SV) og Ramus Hanson (MDG) de ivrigste motstanderne av å legge bort Åsa-alternativet.

LES OGSÅ: undefined

Hensikten med å fjerne alternativet er å korte ned planleggingstiden, men Holmås er usikker på om det reelt vil skje.

– Det er viktig å prioritere framdrift, men også med flere alternativer så man har best mulig beslutningsgrunnlag, sa Holmås.

Hanson på sin side nærmest raste mot det han mente var historieløshet. Tidligere har det vært enighet om Åsa-linjen, påpekte han, med utgangspunkt i miljøhensyn.

Med én setning og med et underkapittel i en proposisjon åpner Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet for massive inngrep i dette området. Tidligere argumentasjon er ikke en gang nevnt nå. Nå står det bare at regjeringen skal foreta et endelig trasevalg, slik det er vanlig i denne typen saker. Det er parlamentarisk ansvarsfraskrivelse på maksimalt volum.

Presisering: I den offisielle voteringsoversikten står det at stemmetallene ble 89-9 i saken om Ringeriksbanen. Blant dem som ifølge oversikten skal ha stemt mot å legge bort Åsa-alternativet er saksordfører Helleland. Ringerikes Blad har vært i kontakt med Helleland, som forsikrer at hun ikke har stemt mot sin egen innstilling. Sannsynligvis er det noe som har hengt seg opp i forbindelse med den tekniske avstemningen. Det var også krøll med avstemningen forut.