– Ringeriksbanen gir en nødvendig opprustning av jernbane mellom Norges to største byer og er et viktig bidrag til framtidens miljøvennlige transport. Prosjektet gjør at bedrifter rigger seg for vekst og utvikling av nye arbeidsplasser, som er jobb nummer en for landet vårt i årene som kommer, sier sjefen for NHO Buskerud i en pressemelding onsdag.

– Det er nødvendig at regjeringen og Stortinget sørger for tilstrekkelig bevilgninger til fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, slik at prosjektet starter opp senest i 2021, sier Grete Karin Berg.

Hun påpeker i pressemeldingen at alt annet ligger til rette for å gjennomføre prosjektet som planlagt, med bruk statlig reguleringsplan, overholdelse av frister og kostnadsoverslag.

– Det er dessuten helt unikt at både vei og jernbane reguleres og bygges sammen, hvilket gir positive effektivitetsgevinster, mener Berg.

BAKGRUNN:

Appellerer til politikerne

Hun tror at innspillet fra Bane Nor om mulig utsettelse av oppstart til 2024 vil kunne svekke den positive «driven» som næringslivet i Ringeriksregionen nå har. Det kan bety tapte muligheter for utvikling av arbeidsplasser og verdiskaping både i Ringeriksregionen og i reiselivsregionen Hallingdal, frykter NHO-fylkessjefen.

– NHO Buskerud ber om at regjeringen og Stortinget tar på alvor næringslivets behov for forutsigbare, langsiktige og stabile rammebetingelser. Vi er klar over at usikkerheten de seneste dagene springer ut fra scenarier om utsettelse i et innspill fra fagetaten, men det er nå opp til politikere å sørge for at vedtakene i Nasjonal transportplan følges opp, skriver hun i pressemeldingen.

 

– Viktig for Norge

Berg mener at Ringeriksbanen er et viktig prosjekt for den videre utvikling av østlandsområdet, og den er selvsagt for vekst og utvikling i Ringeriksregionen.

– Men vi må ikke glemme at Ringeriksbanen også er et attraktivt og miljømessig bidrag for å utvikle et bærekraftig reiseliv i Hallingdal, som er helt avhengig av å få reisende inn og ut gjennom et effektivt transportalternativ. Det at Ringeriksbanen reduserer reisetiden mellom Oslo og Hønefoss og videre på Bergensbanen med om lag én time, tilsier at banen også blir et oppdatert, moderne og miljøvennlig reisealternativ mellom Østlandet og Vestlandet. Vi må med rette kunne si at Ringeriksbanen er viktig for AS Norge, mener Grete Karin Berg i NHO Buskerud.

LES OGSÅ: