Nå er byggemetode for tunnelen på Ringeriksbanen bestemt

STORT PROSJEKT: Slik er det planlagt at den 23 kilometer lange tunnelen på Ringeriksbanen skal bli. Denne illustrasjonen er fra Bærumstunnelen, som er bygget på samme måte.

STORT PROSJEKT: Slik er det planlagt at den 23 kilometer lange tunnelen på Ringeriksbanen skal bli. Denne illustrasjonen er fra Bærumstunnelen, som er bygget på samme måte. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Bane Nor har nå bestemt byggemetode for den 23 kilometer lange jernbanetunnelen fra Sandvika til Sundvollen. Valget falt på en tradisjonell metode med boring og sprenging.

DEL

Det skriver Bane Nor i en pressemelding mandag.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal bygge Nord-Europas lengste jernbanetunnel. Den 23 kilometer lange tunnelen skal gå fra Sandvika i Bærum under Krokskogen til Sundvollen i Hole. Tunnelen er en sentral del av InterCity-forbindelsen for Hønefoss og vil gi rundt en time kortere reisetid med tog mellom Oslo og Bergen.

LES OGSÅ: 23 kilometer dobbeltspor i samme tunnelløp – dypt under Krokskogen 

Boring og sprenging

Bane Nor har bestemt at tunnelen skal bygges med boring og sprenging samt injeksjon mot vannlekkasjer. Dette er den mest brukte metoden for tunnelbygging.

– De spesielle geologiske forholdene der Ringeriksbanen skal bygges gjør at denne metoden er den foretrukne byggemetoden på dette prosjektet, sier prosjektdirektør for Fellesprosjektet, Morten Klokkersveen.

– Bane NOR har vært opptatt av å trekke inn all den kompetanse og erfaring vi har tilgang til når det treffes så store beslutninger. Bygging av den lange tunnelen på Ringeriksbanen er alene et prosjekt til flere milliarder kroner, og vi er svært opptatt av at risikoen er lavest mulig og at gjennomføringen av dette arbeidet blir vellykket, sier Klokkersveen.

For å kvalitetssikre denne beslutningen har Bane Nor blant annet engasjert en ekstern ekspertgruppe. Den har bekreftet anbefalingen om konvensjonell tunnelbygging på Ringeriksbanen.

LES OGSÅ: Nord-Europas lengste togtunnel på Ringerike

Ikke tunnelboremaskin

Den lange tunnelen under Krokskogen er egentlig to tunneler: En større tunnel med plass til dobbeltspor for jernbanen og en mindre, langsgående service- og rømningstunnel.

– Konseptet med en langsgående servicetunnel er den beste løsningen for driften av tunnelen på lang sikt. Da kan vi kjøre biler inn og drive daglig vedlikehold på for eksempel strøm og styringssystemer uten å forstyrre togtrafikken. Vi planlegger å drive jernbane her i mer enn hundre år, da er det viktig med gode forhold for vedlikehold, sier direktør for Infrastrukturdivisjonen i Bane Nor, Vibeke Aarnes.

Bane Nor har også gode erfaringer med bruk av tunnelboremaskiner fra tunnelene både på det store Follobaneprosjektet og på strekningen Arna–Bergen, men tradisjonell metode vurderes som best egnet for Ringeriksbanen.

– Det ville gitt betydelig høyere risiko for unødvendige kostnader og store forsinkelser hvis vi skulle brukt tunnelboremaskin på Ringeriksbanen, sier Klokkersveen.

LES OGSÅ: Hele 223 høringsuttalelser om Ringeriksbanen og ny E16 

Videre arbeider

Arbeidet med forberedelsene til anleggsperioden pågår for fullt i Fellesprosjektet. Reguleringsplanen for prosjektet har vært ute på høring i vår og ventes å bli vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet rundt årsskiftet.

Parallelt med dette pågår det et kontinuerlig arbeid for å bygge rimeligere. Prosjektet ser blant annet på muligheten for å redusere diameteren på begge tunnelløpene. Byggestart for tunnelen er planlagt tidligst om tre år.

Den eksterne ekspertgruppen har hatt tilgang til en omfattende dokumentasjon i arbeidet. Gruppen har bestått av Elisabeth Grasbakken, Multiconsult ASA og Knut Garshol, K. Garshol Rock Engineering Ltd.

Denne artikkelen er basert på pressemeldingen fra Bane Nor.

Artikkeltags