På nettsidene til Bane Nor forklarer Frimannslund hvorfor det ifølge ham ikke vil skape ulemper for de reisende at man utsetter flere jernbaneutbygginger.

– Jeg vil si tvert om, og ønsker å presisere hvorfor vi mener dette er riktig, sier Frimannslund.

– Vi kan både spare de reisende for ulemper med stengte baner og buss for tog og bygge inntil ti milliarder kroner rimeligere, samtidig som vi oppnår målene i NTP med flere avganger og kortere reisetid. Pendlerne tjener på dette, sier han.

LES OGSÅ: Reagerer sterkt på Bane Nor-utsettelse av Ringeriksbanen

Tre hovedgrunner

I stedet for å sluttføre flere nye jernbaneprosjekter samtidig, slik det legges opp til i Nasjonal transportplan, anbefaler Frimannslund og Bane Nor i stedet en jevnere progresjon. Han oppgir tre hovedgrunner til dette:

  • Begrense buss for tog:

– Utbygging av jernbane gir perioder med stengte jernbanestrekninger og buss for tog. Når flere jernbanestrekninger bygges ut samtidig, må togtrafikken i perioder stanses flere steder samtidig. Dette bør begrenses til en strekning av gangen for å unngå store ulemper for de reisende og togselskapene, sier Frimannslund.

  • Mer jernbane for pengene:

– Det blir uforholdsmessig dyrt å bygge så mye jernbane på en gang. Det går på kapasiteten løs, både i entreprenørmarkedet og hos byggherren Bane NOR. Det er ikke praktisk mulig å bygge opp tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i entreprenørmarkedet og hos oss selv til at vi kan håndtere så mye uten at kostnadene blir for store. Det blir mer jernbane for pengene ved å spre utbyggingene mer ut i tid, og ikke bygge for mange steder på en gang, sier Gorm Frimannslund.

  • Bygge smartere:

– Det er ikke nødvendig med flest mulig kilometer nytt dobbeltspor for at kundene skal oppnå flere avganger og kortere reisetid. Ved å stokke utbyggingsrekkefølgen riktig kan store effekter for de reisende tas ut fortløpende, sier Frimannslund.

LES OGSÅ: Fellesprosjektet: – Vi fortsetter som planlagt

 

Størst nytte

– Vi bør ha fokus på å først fullføre de utbyggingsetappene som gir størst nytte for flest mulig, sier Gorm Frimannslund.

– Når indre intercity til Tønsberg, Hamar, Sarpsborg og Hønefoss er bygget, kan vi bygge de smarteste etappene som gir gevinster for ytre InterCity til Lillehammer og Larvik/Skien.

Frimannslund mener han har blitt misforstått på ett punkt etter at Bane Nor kom med sitt høringsinnspill. Han presiserer at det ikke er tvil om at Bane Nor har kompetansen som må til for å gjennomføre prosjektene.

– Dette punktet er blitt misforstått. Ingen aktør i Norge har bedre kompetanse på dette enn Bane Nor. Jeg er stolt over at Bane Nor består av dyktige og profesjonelle medarbeidere som besitter den nødvendige kunnskapen, erfaringen og kompetansen om hvordan vi bygger fremtidens jernbane. Med en økning i prosjektporteføljen framover trenger vi også å øke med flere dyktige medarbeidere med rett kompetanse. Tilsvarende utfordring vil entreprenørene ha. Det er dette det siktes til i artikkelen, sier Frimannslund.

LES OGSÅ: Aftenposten: Ringeriksbanen utsettes – igjen