Redaktør Bjørn Harald Blaker (42): Går fra lokalavisen til lokalbanken

Bjørn Harald Blaker slutter som redaktør i Ringerikes Blad. Han går inn i en ny stilling i Sparebank1 Ringerike Hadeland.