– Mal rådhuset i farger!

– Mal rådhuset i farger, foreslår en av leserne som har svart på Ringerikes Blads undersøkelse. Her kan du lese hva folk mener må til for at regionen kan tiltrekke seg flere innbyggere.