Veiplanen for Nymoen-Eggemoen er klar

TRE ALTERNATIVER: Her er de tre alternativene for ny E16 Hensmoen/Nymoen-Eggemoen. Veivesenet anbefaler korridor C.

TRE ALTERNATIVER: Her er de tre alternativene for ny E16 Hensmoen/Nymoen-Eggemoen. Veivesenet anbefaler korridor C. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Planen for ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen er klar. Problemene i Eggemobakken og «Gummikrysset» skal være en saga blott når veien er ferdig.

DEL

Statens vegvesen legger nå et forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning for ny E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen ut på høring.

Den nye veien skal gi en betydelig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss sentrum og store miljøforbedringer.

Samtidig skal veien gi betydelig økt framkommelighet ved at trafikken fjernes fra Gummikrysset helt nord i Hønengaten og fra den bratte og lange Eggemobakken, som kan være uberegnelig vinterstid.

Kortere vei til flyplass

Traseen for ny E16 vil korte inn reiser mellom indre Østlandet og Gardermoen mot Valdres, Buskerud og Sørlandet med mellom 2,5 og 3,5 kilometer, eller mellom 3,5 og 4,5 minutter.

Den nye veiløsningen vil også legge bedre til rette for næringsutvikling på Hensmoen og Eggemoplatået, skriver veivesenet i en pressemelding.

Utredet tre alternativer

Tre korridorer for en mulig ny veilinje er utredet. Ifølge planleggingsleder Bjørn Nyquist kommer de tre alternativene ganske likt ut for de ikke prissatte konsekvensene, men investeringsbehovene er forskjellige.

To av alternativene krysser Nærstadmarka nesten på det bredeste på to lange og høye bruer på til sammen cirka 1.000 meter. Det siste alternativet krysser marka lengst i nord på en om lag 400 meter lang bru.

Grunnforholdene i Nærstadmarka er utfordrende med mulighet for å påtreffe svært bløte masser for alternativene i sør. Alternativet i nord har best nyttekostnad.

LES OGSÅ: Ny E16-trasé: Jevner 15 eiendommer med jorda

Rett fra Hensmoen

Prosjektleder Anne Brit Moen sier at Statens vegvesen anbefaler at Ringerike kommune velger det nordlige alternativet, «C redusert», som korridor for ny E16.

Alternativet går kun fra Eggemoen til Hensmoen, men oppfyller de sentrale målene for prosjektet.

– Vi har vektlagt fleksibilitet ved framtidig utvikling av korridoren Ve-Nymoen-Hensmoen. Alternativ C er det mest anbefalte alternativet blant annet på grunn av minst inngrep i Nærstadmarka, utforming av et logisk veisystem og hensynet til utvikling av næringsområdene både på Hensmoen og på Eggemoen, sier Moen.

Veitrasé hindrer Tronruds utbygging på Eggemoen

FRA HENSMOEN: Prosjektleder Anne Brit Moen og veivesenet anbefaler ny vei rett fra Hensmoen.

FRA HENSMOEN: Prosjektleder Anne Brit Moen og veivesenet anbefaler ny vei rett fra Hensmoen. Foto:

Trafikk

Trafikkberegninger viser at gjennomgangstrafikken gjennom Hønefoss og på fylkesvei 241 fra Jevnaker til Norderhov vil bli redusert.

Strekningen Ve-Nymoen-Hensmoen vil ta over denne trafikken, og den vil i tillegg få vesentlig økt trafikk når ny E16 fra Sandvika er bygget ut med fire felt fram til Ve-krysset.

Ny vei på nabostrekningen Eggemoen-Olum, utenom Jevnaker sentrum, er klar for utbygging og forventes ferdig i 2022.

Nymoen/Hensmoen-Eggemoen er en direkte videreføring av denne strekningen, og de vil sammen bidra til å etablere en «ring 4» som kan avlaste veinettet rundt Oslo.

LES OGSÅ: Nytt kryss her kan koste 40 millioner kroner

Ikke prioritert i transportplan

Men utbygging av E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er ikke prioritert i den gjeldende nasjonale transportplanen. Reguleringsprosessen er derfor ikke berammet, men avklaring av korridor er avgjørende for øvrig planarbeid i området, melder Statens vegvesen.

Det inviteres til åpent møte om planforslaget i veivesenets brakkerigg i Glassverkvegen 2 på Jevnaker onsdag kveld 7. mars. Representanter fra kommunen og Statens vegvesen vil være til stede. Grunneiere, naboer og andre interesserte er velkommen.

Kommunedelplan for ny E16 med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn i perioden 14. februar til 4. april 2018.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.