Ringeriks-kraft har arrangert Krafttak for korps og synes at responsen har vært helt super.

Spesielt ett korps skapte stort engasjement. Det gir også klingende mynt i korpskassa.

50.000 kroner, som kraftverket hadde satt av til korpsene, blir altså fordelt etter antall stemmer. Resultatet ble slik:

Vang skoles musikkorps: 12.195 kroner.
Ringerike janitsjar: 8.330 kroner.
Hallingby Skolekorps: 7.160 kroner.
Eikli skolekorps: 3.697 kroner.
Hønefoss ungdomskorps: 3.572 kroner.
Hønefoss skolekorps: 3.002 kroner.
Stranden musikkforening: 2.652 kroner.
Veien og Helgerud skolekorps: 2.308 kroner.
Ullerål skoles musikkorps: 2.198 kroner.
Ringerike veterankorps: 1.913 kroner.
Tyristrand reunion korps: 1.731 kroner.
Austjord musikkorps: 1.241 kroner.

Det melder Ringeriks-Kraft på Facebook.