Så ofte går vi til legen: Ringerikingene er der mest

LEGEBESØK: Folk går oftere til fastlegen i Ringerike enn de gjør i Hole og Jevnaker. Eldre går sjeldnere enn før, de yngre oftere. At fastlegen din er en kvinne er det større sjanse for enn i landsgjennomsnitt.

LEGEBESØK: Folk går oftere til fastlegen i Ringerike enn de gjør i Hole og Jevnaker. Eldre går sjeldnere enn før, de yngre oftere. At fastlegen din er en kvinne er det større sjanse for enn i landsgjennomsnitt.

Det var i fjor nesten 91.000 konsultasjoner hos fastlegene i Ringerike kommune. Det forteller at vi er oftere på besøk hos legen enn gjennomsnitt for Kari og Ola.

DEL

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det var drøye 14 millioner konsultasjoner hos fastleger i Norge i 2018.

Av disse var det 90.885 besøk utført av innbyggere i Ringerike kommune hos fastleger med virksomhet i kommunen.

De som har fastlege i andre kommuner er altså ikke med i denne tabellen.

Videre leser vi i tabellene at det var 17.527 konsultasjoner i Hole kommune i fjor, mens det i Jevnaker var 19.376 konsultasjoner.

LES OGSÅ: Fredrik (21) ble tvunget til å gi opp drømmen: – Jeg må finne noe å fylle tomrommet med

Flest til fastlegen i Ringerike

I gjennomsnitt går hver nordmann 2,71 ganger til fastlegen i løpet av et år, avslører SSB.

Det betyr at Ringerike ligger et stykke over gjennomsnittet, da vi her landet på 2,99 besøk hver hos fastlegen i fjor.

I Hole kommune ble det 2,56 besøk per innbygger, mens Jevnaker har 2,83.

– En konsultasjon innebærer som regel et fysisk møte mellom lege og pasient, og at legen foretar en medisinsk utredning, bemerker SSB.

LES OGSÅ: Vestre Viken bryter loven 103 ganger i døgnet: – Kan oppstå virkelig farlige situasjoner

I Buskerud, så finner vi Nes kommune øverst, med 3,31 besøk i snitt, mens Ål kommune er på bunn, med 2,28 besøk.

Eldre sjeldnere yngre oftere

I aldersgruppen 67 til 89 år var det en nedgang i besøkene på fastlegekontorene i fjor. Det betyr at en synkende trend etter 2012 fortsetter.

– Denne nedgangen henger trolig sammen med at en del helseplager opptrer stadig senere for nye generasjoner av eldre, poengterer SSB.

– Ungdom i slutten av tenårene kontaktet fastlegen oftere enn tidligere, mens de eldste hadde færre legebesøk enn året før, forteller SSB i en artikkel om temaet.

LES OGSÅ: Rikke (22) var konstant trøtt og sliten: – Jeg gråt av glede da legen stilte diagnosen

Flest kvinnelige fastleger i Hole

I samme statistikk kan vi også lese om antall og andelen kvinnelige fastleger i kommunen. I hele Norge er det totalt 4.814 fastlegeavtaler, og 44 prosent av disse er styrt av kvinner, 2.081 i tallet.

Her kommer våre tre kommuner ganske bra ut, sett opp mot landsgjennomsnittet.

Det er 28 fastlegelister i Ringerike, og 14 av dem er kvinnelige leger. Det er altså femti prosent.

I Hole kommune er det totalt syv lister, og fire av dem føres av kvinner – som er 57 prosent.

Så har vi Jevnaker, der det totalt er seks fastlegelister, og halvparten er kvinnelige.

Kommune Konsultasjoner Prosentvis
Nes 10 979,00 3,31
Rollag 4 400,00 3,10
Modum 43 175,00 3,09
Krødsherad 6 884,00 3,07
Nedre Eiker 76 237,00 3,05
Flesberg 8 225,00 3,05
Røyken 67 821,00 3,00
Hurum 28 566,00 3,00
Ringerike 90 885,00 2,99
Øvre Eiker 56 844,00 2,97
Kongsberg 79 764,00 2,90
Flå 3 053,00 2,90
Lier 75 885,00 2,88
Sigdal 10 001,00 2,87
Drammen 195 921,00 2,84
Hol 12 539,00 2,80
Gol 12 621,00 2,76
Nore og Uvdal 6 610,00 2,70
Hemsedal 6 571,00 2,65
Hole 17 527,00 2,56
Ål 10 660,00 2,28Norge 14.448.247 2,71

Tallene fra 2018 og det er i 2019 etablert nye fastlegestillinger i Ringerike kommune. Per dato er det 29 fastlegestillinger i kommunen Fordeling på kjønn kan derfor ha et lite avvik sammenlignet med 2018.

Artikkeltags