Ringerike Utvikling (RU) har hatt styremøte etter at det ble kjent at flertallspartiene i Ringerike vil kutte støtten med to millioner kroner.

Ordfører Kjell B. Hansen (Ap) opplever at dialogen i møtet var god.

Hansen påpeker at Ringerike Utvikling har mulighet til å uttale seg i budsjetthøringen som alle andre. Selskapet ble da også anbefalt å gjøre det.

– RU-styret ble orientert, og naturlige spørsmål ble besvart. Det var ikke lagt opp til å trekke noen konklusjoner ut over gjennomgang av saken, opplyser ordføreren.

Fredag vil rådmann Tore Isaksen føre dialogen videre med Ringerike Utvikling, det regionale plankontoret og Buskerud fylkeskommune.

– RU har en konstruktiv og samarbeidende tilnærming til dette, synes ordfører i Ringerike, Kjell B. Hansen.