Den praktiske konsekvensen av å havne i ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll) er at Fylkesmannen må godkjenne alle investeringer som krever låneopptak. Det betyr at Ringerike ikke kan låne ei krone uten at det godkjennes av Fylkesmannen.

Mindre valgfrihet

Det betyr også at Ringerike kan få nei til å gjøre investeringer de selv anser som nødvendige, det være seg å bygge barnehager, investere i skoleoppussinger eller gjøre utbedringer på sykehjem. Handlefriheten til kommunen vil også bli svært begrenset.

Rådmann Svein Aannestad bekrefter at vedtaket om ROBEK betyr at også investeringer som allerede er vedtatt og igangsatt må stoppes opp og få en formell godkjenning av Fylkesmannen før de kan godkjennes, blant annet gjelder dette bygging av Solrosen barnehage til erstatning for Hønefoss barnehage. Dette kan dermed forsinke prosessen med å sørge for full barnehagedekning i kommunen.

- Urealistisk budsjett

I budsjettet for 2008 er det vedtatt at eiendomsskatten skal økes med 37 millioner kroner, men Fylkesmannen anser at dette er urealistisk å få til og at det dermed er vedtatt et budsjett i underbalanse, noe som er ulovlig og budsjettet kan derfor ikke godkjennes. Flertallspartiene (Ap, H, V og KrF) går nå langt i å avskrive muligheten til å få inn pengene.

Helge Stiksrud (V), gruppeleder for flertallspartiene, mener det ikke bare er negativt for Ringerike å havne i ROBEK.

- Vi vil kunne få hjelp til å få økonomien på rett kjøl. Sett i ettertid burde vi kanskje ha vært i ROBEK tidligere, sier han.

Da flertallspartiene gikk til samarbeid etter valget ble det uttalt at deres viktigste oppgave var å få bedret økonomien i Ringerike.

- Betyr ikke dette at dere politikere ikke har gjort en god nok jobb?

- Jo det betyr det, men det er noen ting som geografien i kommunen og alderssammensetningen vi ikke får gjort noe med. Vi ønsket å prøve alle muligheter i forhold til eiendomsskatt. Der ville det vært mye penger å hente, men nå ser det ikke ut til å gå. Jeg vil likevel si at det er ingen katastrofe å havne i ROBEK for en kort tid, legger han til.

- Hjalp ikke

Lidio Dominguez (SV) holdt som vanlig et engasjerende innlegg fra talerstolen.

- Etter valget gikk Arbeiderpartiet til Høyre for å ikke havne i ROBEK. Nå er vi der likevel. Det er interessant, sa en engasjert og gestikulerende Dominguez.

Både opposisjonen og rådmannen advarte på forhånd flertallspartiene mot å legge inn økningen i eiendomsskatten allerede i 2008. Nå mener Helge Fossum (Frp) at Fylkesmannen har gitt ham rett.

- Det er tragisk at vi har havnet på lista og må kaste inn håndkleet. Dette dreier seg om feighet og at flertallet ikke klarer å prioritere hva det skal satses på, sier han. Partifelle Kjersti Solenby Sundvoll mener flertallspartiene må ha skjønt at det var umulig å få inn de ekstra kronene og at flertallet egentlig ville at Ringerike skulle havne i ROBEK, for da må Fylkesmannen ta avgjørelsene på vegne av kommunen.

Opposisjonen ønsket å utsette behandlingen av eiendomsskatten for å se på budsjettet og takstreglementet en gang på nytt, men flertallet stemte likevel for å utvide skatten så raskt som mulig selv om det trolig først skjer i 2009. Det ble også bestemt at alle eiendommer skal takseres på nytt. Dermed må dagens eiendomsskattebetalere ut mer i skatt enn det de gjør i dag.