Politiet fant store mengder ulovlige våpen og flere hundre tusen patroner hos lokale menn

I Ringerike tingrett ble de tre dømt til betingede fengselsstraffer. Statsadvokaten har anket dommene videre til Borgarting lagmannsrett.