Tiltalte: – Jeg knivstakk og klarte ikke å stoppe. Det svartnet helt

Tiltalte og fornærmede har vidt forskjellige forklaringer på hva som skjedde i forkant av knivstikkingen.