Dømt til forvaring i 21 år for drapet i Ringerike fengsel

Mannen som drepte en medinnsatt i Ringerike fengsel er dømt til forvaring i 21 år, med en minstetid på 14 år.

Mannen som drepte en medinnsatt i Ringerike fengsel er dømt til forvaring i 21 år, med en minstetid på 14 år. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ringerike tingrett begrunner forvaringsstraffen med «tiltaltes helt spesielle farlighet».

DEL

Mannen som drepte en medinnsatt i fengselet 25. februar, innrømte drapet da Ringerike tingrett behandlet saken før jul. Han forklarte at han hadde planlagt i årevis å drepe pedofile. Avdøde var flere ganger dømt for seksuelle overgrep mot unge gutter, og satt varetektsfengslet i påvente av at en ny overgrepssak skulle komme opp for retten. Selv sonet mannen en dom på 17,5 års fengsel for drap på en vaktmester i 2014.

Da tiltalte hadde bestemt seg for å drepe akkurat avdøde i Ringerike fengsel, planla han detaljene i ukevis. Drapsvåpenet var en smørkniv.

Ringerike tingrett har nå idømt den polsk-norske mannen (56) forvaring med en tidsramme på 21 år, med en minstetid på 14 år.

Dessuten må han betale rundt 50.000 i erstatning for gravferdsutgifter, og 10.000 kroner i erstatning for advokatutgifter.

«Ren henrettelse»

Ringerike tingrett kaller i dommen drapshandlingene «gruoppvekkende», og mener at tiltalte vil være farlig i et svært langt tidsperspektiv.

«Drapet framstår som en ren henrettelse», skriver Ringerike tingrett i dommen. Som i skjerpende retning la vekt på at tiltalte sparket avdøde etter at han hadde falt ned på gulvet etter å ha blitt knivstukket.

Dessuten var det skjerpende at 58-åring ikke hadde noen mulighet til å forsvare seg, da angrepet kom bakfra og helt uten forvarsel. At drapet ble begått i et fengsel, under soning av en drapsdom, var også skjerpende. Også det at tiltalte er dømt for drap tidligere ble vektlagt i skjerpende retning.

Risiko for flere drap

«I formildende retning er det lite å anføre, ut over at tiltalte la alle kortene på bordet i politiavhør og under rekonstruksjonen», skriver tingretten.

Som begrunner valget om å idømme forvaring med «tiltaltes helt spesielle farlighet», som etter rettens mening innebærer en svært stor risiko for alvorlige voldslovbrudd i uoverskuelig framtid.

Tingretten peker også på at 56-åringen har gitt klart uttrykk for at han vil gjøre nye forsøk på å drepe pedofile overgripere dersom han får muligheten til det. At han ikke angrer på drapet i Ringerike fengsel, men tvert imot virker stolt over det, blir også nevnt.

Forvaringsdommen var enstemmig.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken