Kirsten (65) valgt til ordfører med knapt flertall

Kirsten Orebråten er nå valgt til Ringerikes neste ordfører de neste fire årene, men opposisjonens kandidat Hans-Petter Aasen (Sp) fikk nesten like mange stemmer.