Arbeiderpartiet med klart løfte i budsjettdebatten – Vi vil ikke stemme for konkurranseutsetting av kommunale tjenester

Ap stemte for å utrede om eiendomsforvaltningen og IT-tjenesten i Ringerike kommune, men blant annet Stein Roar Eriksen lovte dyrt og hellig at partiet ikke vil stemme for en slik konkurranseutsetting.