Rådmann Tore Isaksen vil legge ned barnehage for å slippe å pusse opp

Heggen barnehage kan bli lagt ned fra høsten 2020. I dag er det 26 barn som går i barnehagen. Rådmann Tore Isaksen foreslår en nedlegging av barnehagen i budsjettet for 2020.