Politisk kaos i Ringerike: Ingen klarer å bli enige

Det er fortsatt i det blå hvem som blir Ringerikes neste ordfører og hvilke partier som skal styre sammen. Nå kan Frp bli en joker.