Gå til sidens hovedinnhold

Bente Elsrud Anfinnsen blir klima- og miljøsjef

Artikkelen er over 3 år gammel

Den tredje av Ringerike kommunes fire nye stillinger i den nye strategi- og utviklingsavdelingen er nå besatt.

Rollen som klima- og miljøsjef skal bekles av Bente Elsrud Anfinnsen, melder Ringerike kommune i en pressemelding.

Hun gleder seg til å begynne 1. september.

– Ringerike kommune står foran en spennende tid med mange viktige strategivalg. Ringeriksbanen, ny E16 og befolkningsvekst gir viktige utfordringer og muligheter. Samtidig lever vi i en spennende tidsepoke med omstilling til et samfunn med lavere klimagassutslipp. Valgene som tas nå vil få betydning for både trivsel, velferd, klima, naturmangfold og nærmiljø i kommunen vår i tiår og århundrer framover, sier Anfinnsen i pressemeldingen.

Mye miljøbakgrunn

37-åringen kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Regelrådet, men har mye miljø-relevant bakgrunn:

Tidligere har hun blant annet jobbet med fornybar energi og vann- og arealforvaltning i Olje- og energidepartementet. Hun har også jobbet med klimatiltak innen transport og energi i Miljødirektoratet, hvor hun også ledet arbeidet med å utarbeide veiledning til kommuner innen klima- og energiplanlegging.

Anfinnsen ønsker å være en utadrettet klima- og miljøsjef.

– Jeg mener at god dialog med innbyggere og samarbeid med næringsliv, regional og statlig forvaltning og interesseorganisasjoner er avgjørende for å oppnå gode resultater.

– Har store forventninger

Rådmann Tore Isaksen sier dette:

– Vi har lenge hatt behov for å øke fagkompetansen innen dette strategisk viktige området. Det får vi nå gjort og vi har store forventninger til at den nye klima- og miljøsjefen skal legge til rette for gjennomføringen av gode og bærekraftige strategier som skal følges opp i det daglige.

Anfinnsen sier det blir spennende og givende å få være med på å forme kommunens strategi og praktiske arbeid innen klima- og miljøsatsing, næringsutvikling og byplanlegging.

– Dette er tre viktige områder som bør sees i sammenheng, og som kan ha gode synergier, sier hun.

Hun peker på at et levende sentrum med spisesteder, tjenester, gode bo-områder og arbeidsplasser som er godt knyttet sammen av gang- og sykkelveier og kollektivtransport vil skape både trivsel, reduserte bilkøer og mindre utslipp.

Vil samarbeide på tvers

Anfinnsen ser fram til å samarbeide med nye kolleger, som også er dyktige fagpersoner, på kryss og tvers i kommunens avdelinger og enheter.

– Det blir viktig i tillegg til klimaarbeidet å beholde oppmerksomhet på andre miljøhensyn, herunder vannkvalitet, lokal luftkvalitet, frilufts- og naturområder og grøntstruktur.

Tre av fire ansatt

Stillingen som klima- og miljøsjef ble utlyst samtidig som man søkte etter næringssjef, byplansjef og assisterende rådmann.

Nylig ble stillingen som næringssjef lyst ut på nytt, til tross for 21 søkere i første omgang.

Terje Dahlen er ansatt som assisterende rådmann.

LES MER: – Det er en unik mulighet til å være med på å påvirke framtida

Inger Kammerud er ansatt som byplansjef.

LES MER: – Vi bør bevare småbypreget, men fortette med kvalitet

Politikerne har vedtatt å opprette en strategi- og utviklingsavdeling fordi de ønsker at kommunen skal ta et tydeligere grep i arbeidet med byplanen og utvikling rundt vei og bane, og ikke minst for å få fortgang i arbeidet.

Kommentarer til denne saken