Ringerike og Bergen kommuner har avsluttet striden om betaling for beboere på Hønen gård; Bergen vant fram i Høyesterett.

Dommen koster ifølge rådmann Tore Isaksen kommunen nesten sju millioner kroner i år.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått at oppholdskommunene alltid skal dekke utgifter for en brukers opphold på en institusjon. Ringerike kommune mener at dette vil påføre «institusjonskommuner» urimelig store kostnader.

LES OGSÅ: Åge frykter å miste hjemmet sitt

Høyere strømregning

Storkommunen har i tillegg hatt et større energiforbruk enn budsjettert. Kommunen kan ifølge ham få en energiregning som er to-tre millioner kroner høyere enn antatt.

Men rådmannen kan glede seg over at skatteinngangen i Ringerike fortsatt er god. Prognoser tyder på at den kan øke med opptil 20 millioner kroner i år.

Dermed ligger det ifølge ham an til at Ringerike kommune vil få et overskudd på rundt 30 millioner kroner i år.

LES OGSÅ: Blindetilbudet på Hønen gård er i fare