Gå til sidens hovedinnhold

Ap-topp slakter «kommune-NM»

Artikkelen er over 3 år gammel

Det som framstår som en nøytral rangering av kommuner er i virkeligheten en politisk rangering av sentral beliggenhet og stor befolkning, mener Arbeiderpartiet.

Før helga kunne et titalls lokal- og regionmedier melde om hvordan deres hjemkommuner var rangert blant alle landets kommuner. Så også i Ringeriksdistriktet.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) hadde nemlig lansert en omfattende rapport de kalte «kommune-NM». Hver eneste norske kommune ble rangert på en liste fra topp til bunn etter ulike kriterier som næringsliv, kommuneøkonomi, demografi, kompetanse og arbeidsmarked.

Men nå får «kommune-NM» kraftig refs fra Arbeiderpartiet. Kommunalpolitisk talsperson i partiet, Eirik Sivertsen, mener det er uredelig å presentere det som et norgesmesterskap for kommuner når det i realiteten er en politisk rapport fra en politisk organisasjon med nøye utvalgte kriterier.

– Dette er ikke et norgesmesterskap. Det er i beste fall rangering av noen forhold. Det sier ingenting om kvaliteten på tjenestene til kommunene, sier Sivertsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mangler velferd

– Denne rangeringen framstår mer som et NM i sentral beliggenhet og stor befolkning enn en rangering av hva som faktisk er gode og dårlige kommuner. Kjerneoppgavene til en kommune er først og fremst å levere velferdstjenester til innbyggerne som barnehageplasser, en god grunnskole, primærhelsetjenester og god omsorg for eldre. Det sier undersøkelsen ingenting om, sukker Sivertsen.

Les også

Lærlingen Ida (18) gjør Hønefoss vaktselskap til en merkevare

 

Han mener NHO bør være ærlige på at dette er en rapport de har bestilt og betalt for som en politisk organisasjon med en klar politisk agenda, og at det er de som har plukket ut hvilke kriterier som legges til grunn for rangeringen.

– De velger for eksempel å ha et kriterium om hvilke kommuner som kjøper flest private tjenester i stedet for å tilby tjenestene selv. Det er noe vi i Arbeiderpartiet har et pragmatisk forhold til. Vi velger private tjenester der det er mest hensiktsmessig, ikke ut ifra en verdi om at private tjenester er viktig i seg selv. Det er et spørsmål det er knyttet en klar politisk agenda til, sier Sivertsen, og legger til:

– Et annet politisk spørsmål handler om eiendomsskatt. Ingen ønsker eiendomsskatt i seg selv, alle ønsker å drifte kommunen billigst mulig. Men det må veies opp mot kvaliteten på velferdstjenestene.

Han mener også det er snodig av NHO å legge til grunn kriterier som kommunene i liten grad kan påvirke selv, som for eksempel spredning i næringslivet og gjennomsnittlig utdanningsnivå.

Avviser kritikken

Fungerende administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, avviser kritikken. Han mener de ikke har prøvd å utgi «kommune-NM» for noe annet enn det det er, en kåring av kommunene med de beste betingelsene for næringslivet.

– Kåringens avgrensning og kriterier er tydelig redegjort for i rapporten. Det er ingen andre som måler hvor i landet klimaet er best for verdiskaping. Det er andre barometre og undersøkelser som måler kvaliteten på velferdstjenestene. Det er også nyttig, sier Almlid, og legger til:

– Samtidig må vi ikke glemme at privat verdiskaping står for en stor del av finansieringen av velferden nasjonalt. Vi må skape en million nye jobber i privat sektor i alle landets kommuner fram mot 2050. Klarer vi ikke det, er vår felles velferd utsatt.

At rapporten inneholder politisk følsomme temaer som privatisering, konkurranseutsetting, skatter og avgifter mener han er naturlig fordi flere kommuner avviser konkurranseutsetting av kommunale tjenester av ideologiske grunner.

– Et privat-offentlig samarbeid om offentlig kjøp av private tjenester er svært utbredt i Norge, ikke minst i teknisk sektor. Et slikt samspill gir ofte mer innovasjon og øker kompetansen hos innkjøper og leverandør. Indikatoren «Kommunens kjøp av private tjenester» er en indikator på bruk av næringslivets tilbud, og sier noe om etterspørsel og næringsvennlighet fra kommunens side. Eiendomsskatt på næringseiendom indikerer denne skattleggingens belastning for næringslivet, sier Almlid.

Handlingsfrihet

At undersøkelsen blant annet tar for seg flere forhold kommunen selv ikke har herredømme over, sier Almlid er helt riktig.

– Derfor skriver vi i vår kommentar til undersøkelsen at «resultatene i kommune-NM er påvirket av strukturelle forhold, nasjonale prioriteringer og andre drivkrefter som ligger utenfor hva en kommune kan styre selv». Men dette er ikke til hinder for at kommunene må utnytte sin handlingsfrihet maksimalt gjennom lokale tiltak, sier NHO-direktøren. (ANB)

Dette er Kommune-NM

  • Kommune-NM 2018 rangerer landets kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft for næringslivet.
  • Kommune-NM publiseres for åttende gang i år.
  • Kommunene måles etter en rekke indikatorer innenfor fem temaområder; næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.
  • Materialet er utarbeidet av Menon Economics på vegne av NHO.
  • Alle indikatorene som inngår i Kommune-NM er hentet fra offentlig tilgjengelig statistikk.

 

 

Kommentarer til denne saken