Gå til sidens hovedinnhold

Ordfører vil ha politisk behandling etter naboprotester

Artikkelen er over 3 år gammel

Kjell B. Hansen (Ap) reagerte sterkt på saken der grunneierne Ragnhild Borlaug Alme og Hans Erik Gamkinn ønsker en dialog med Follum Eiendom slik at de kan bygge boliger på Børdalsmoen.

Ringerikes Blad omtalte nylig saken. Alme og Gamkinn er grunneiere for Børdalsmoen og har ønsket å bygge boliger i området, cirka 150 boenheter kan det være plass til i området.

I 2011 ble både Børdalsmoen sammen med et område på andre siden av Follumveien, eid av Follum Eiendom, regulert til industriformål, selv om Alme og Gamkinn egentlig ikke ønsket det. Tanken var at man trengte et stort område tilgjengelig for å legge til rette for skogindustri.

Nylig søkte Follum Eiendom om en dispensasjon for å etablere datasenter på sin del av området. Det fikk Alme og Gamkinn til å be Follum Eiendom om en ny dialog for å komme fram til en løsning som kunne gavne hele området, og at de fikk muligheten til å bygge boliger på sin del. Det har de ikke mulighet til slik reguleringsstatusen er nå.

Kryptovault driver et datasenter på Follum. Der har naboene klaget over vedvarende støy.

LES OGSÅ: Fortvilte naboer klager på støy fra datasenter, har problemer med å få sove

Politisk behandling

Det er Ringerike kommune som skal ta avgjørelsen til dispensasjonssøknaden.

Ordfører Kjell B. Hansen, skriver i en kommentar til saken, at han mener folkevalgte organ bør få ta stilling til saken, og at søknaden ikke bare behandles av administrasjonen i kommunen.

– Det jeg føler for er at folkevalgte organ bør være rette stedet for avgjørelse. For det er folkevalgt organ som ut fra overordnede samfunnshensyn og planverket er satt til å styre samfunnsutviklingen, både når det gjelder bolig og næring, skriver han i kommentaren.

Han reagerer også på at grunneiere, og daglig leder i Treklyngen og Follum Eiendom, Rolf Jarle Aaberg har så forskjellig syn på dialogen mellom selskapet og grunneierne på naboområdet. Mens grunneierne beskriver en god dialog er Aarberg mye mer positiv.

 

Hansen skriver i sin kommentar at han ikke har noen formening om hvem som har mest rett, men at han har lagt merke til grunneiernes kommentar om at det kan være mulig å kombinere både industri og boliger i området dersom man lager en helhetlig plan først.

Færre friluftsområder

Olav Tryterud har også reagert og kommenterer at det bør være en selvfølge at grunneierne får bestemme over sitt eget område. Han viser også til at det knapt finnes eneboligtomter igjen nært Hønefoss sentrum, og at et mulig boligfelt her vil være svært positivt.

Geir Dahl og Paul Helgesen er to andre lesere som har vært inne og kommentert på saken. De to er blant flere som er svært betenkte over at moene som er hyppig brukte friluftsområder og ligger nær Hønefoss bygges ned enten det er med grustak, industri eller boliger. De ber politikerne være opptatt av at folk også skal få ha et aktivt friluftsliv i Ringerike også i årene framover.

Kommentarer til denne saken