I løpet av dagen skal de vedta hva som skal sendes ut på høring.

DETTE HAR VI SKREVET OM BUDSJETTFORSLAGET: