NB! Vi beklager problemer med visningen på stående mobil. Hvis du bruker mobilen horisontalt, får du sett møtet.

Den største saken på dagens møte er unektelig behandlingen av budsjettet.

DETTE HAR VI SKREVET OM BUDSJETTET I RINGERIKE:

På Ringerike kommunes nettsider kan du lese dokumentene om budsjettet og handlingsplanen.

Sakslisten

Se alle sakspapirene - og vedlegg - på kommunens nettsider.

205/16 Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020

206/16 Høringsuttalelser - Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020

207/16 Månedsrapport september 2016

208/16 Samfunnsutvikling og vekst - Ringeriksløftet

209/16 Innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel

210/16 0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  - 2. gangsbehandling

211/16 392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 2. gangsbehandling

212/16 Helhetlig oppgradering av Storgata 21, - "Regnbuen"

213/16 Høring lokal struktur. Politimesterens anbefaling.

BAKGRUNN:

214/16 Ungdomsplan - justering / oppdatering

215/16 Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB - Høringssvar

216/16 Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune

217/16 Velferdsteknologi i Ringerike kommune - Status og framdrift

218/16 Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid

219/16 Drift av Ringerikshallen til Hov ungdomsskole er fornyet

220/16 Eierskapsmelding Ringerike kommune - 2016

221/16 Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak

BAKGRUNN: Vil bosette flyktninger

222/16 Serverings- og skjenkebevilling Archies AS

LES MER: Lager restaurant med luksus-avdeling

223/16 Serverings- og skjenkebevilling - Veikroa Nes i Ådal AS

Det er Ringerike kommune som står bak sendingen, som også kan sees direkte på kommunens nettsider.