Innsatt til sykehus etter vold i fengselet

Mannen skal ha blitt angrepet på cella si.