Gå til sidens hovedinnhold

Får kritikk etter tre selvmord på tre år

Artikkelen er over 6 år gammel

Da en innsatt i fjor høst ble overført til Ringerike fengsel, fikk ikke fengselet vite om at politiet mente mannen var suicidal. Første natt på Tyristrand tok mannen sitt eget lov.

Dette var det tredje selvmordet i Ringerike fengsel på tre år.

Med det som bakteppe har Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling nå kommet med flere anbefalinger overfor fengselet, hvor de var på varslet besøk i begynnelsen av januar i år.

Styrking av rutiner

Sivilombudsmannen anbefaler ifølge en pressemelding bedre kommunikasjon både i kriminalomsorgen, internt i Ringerike fengsel og mellom politiet og kriminalomsorgen.

I pressemeldingen står det videre: "Videre bør fengselet styrke egne rutiner for forebygging av selvmord, særlig ved innkomst."

Fengselsdirektør Håkon Melvold erkjenner overfor NRK at dette er et område som kan forbedres.

I den aktuelle saken i fjor høst hadde politiet iverksatt ekstra tiltak overfor mannen i arrest. Dette fikk fengselet altså ikke beskjed om. Forebyggingsenheten hos sivilombudsmannen har kartlagt all kommunikasjon mellom politiet og fengselet knyttet til denne saken.

Mangler kompetanse

Melvold innrømmer overfor NRK at de ikke har god nok kompetanse på å bedømme nyinnsatte.

– Vi har mange flinke ansatte som har mye kunnskap om de innsatte etter å ha hatt ansvar for dem en stund. De kan lese situasjoner og gripe inn og forebygge. Men ved en nyinnsettelse, der vedkommende er helt ukjent for oss, krever det en særlig kompetanse på å lese tegn og symptomer som vi nok ikke har.

Ringerike fengsel har hvert år 400 nyinnsettelser.

Innsatte: For lang ventetid

Sivilombudsmannen mener også at de innsatte bør få bedre tilgang til helsetjenester, uhindret. De innsatte skal ha gitt uttrykk for at de ikke har tillit til helseavdelingen og at det tar lang tid før de får ønsket samtale med helsepersonell.

Sivilombudsmannen er heller ikke fornøyd med at bestillingsskjemaet for konsultasjoner må signeres av en fengselsbetjent. Denne ordningen anbefaler de nå at fengselet fjerner.

Overfor NRK trekker sivilombudsmann Ole Tor Falkanger også fram at det i større grad må tilrettelegges for tolking.

Under besøket har fengselet for øvrig lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon av tvangsmidler og utelukkelse fra fellesskapet. De innsatte ga også uttrykk for at de i all hovedsak føler seg trygge i fellesskapet og er fornøyde med fengselsbetjentene, skriver sivilombudsmannen i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken