Innsatte klagde på lang ventetid – nå kommer kommunetopp på fengselsbesøk

Innsatte har klaget på lang ventetid i helseavdelingen ved Ringerike fengsel.