Fengselslederen: – Bruk av tvang er tidvis det eneste vi kan stille opp med

Fengselsleder Eirik Bergstedt ber Ringerike kommune øke bemanningen og innføre turnus i helseavdelingen.