Fengselet fikk 2.400 liter flaskevann

Sivilforsvaret reagerte raskt da det ble klart at drikkevannet på Tyristrand kunne være forurenset.