Brannmenn skal øve på å gripe inn i alvorlig vold

ØVELSE: I fjor øvde nødetatene på Plivo i Åsbygda. I år foregår øvelsene på den nedlagte Kirkeskolen.

ØVELSE: I fjor øvde nødetatene på Plivo i Åsbygda. I år foregår øvelsene på den nedlagte Kirkeskolen. Foto:

De neste torsdagene blir det øvelser i Kirkeskolens tidligere lokaler i Norderhovsbakken 15.

DEL

Brannmenn kan bli bedt om å sikre skadde og øvrige hjelpemannskaper på et skadested når det pågår livstruende vold. Denne prosedyren forkortes Plivo, og det er bare politiet som kan iverksette den.

Torsdagene 11. og 25. april, samt 2. og 9. mai skal brannvesenet, politiet og helse trene på dette på den nedlagte Kirkeskolen. Øvelsen vil pågå i tidsrommet 16.00 til 20.00. Røde Kors stiller med markører.

Prosedyren Plivo gjelder ikke hvis mistenkte har skytevåpen, men brannmenn kan bli bedt om å sikre hjelpemannskaper i en situasjon der en person med kniv er truende. Brannvesenet kan bruke for eksempel skjold eller brannslange for å utføre oppgaven.

Da Ringerikes Blad omtalte prosedyren Plivo i fjor, opplyste brannvesenet at mannskapene ikke har stikkvester, som noen brannvesen i Norge har. Leder for utrykningsavdelingen, Even Moan, sier nå at brannvesenet i Ringerike fortsatt ikke har det, og det er heller ingen planer om å anskaffe det.

Brannvesenet har så langt ikke måttet gripe inn i livstruende vold, opplyser Moan.

Det er opp til de enkelte brannmennene på stedet om de ser det som forsvarlig å gripe inn for å beskytte ofre og hjelpemannskaper mot en voldsmann.

Brannmenn kan bli satt inn mot voldsmenn 

Artikkeltags