– Vi slutter å godkjenne bålsøknader i Ringerike og Hole. Vi beveger oss igjen inn i en ny fareperiode for skogbrann etter et lite pusterom. Vi har derfor valgt å endre praksisen på behandling av bålsøknader på bakgrunn av en mye uansvarlig brenning, sier brannsjef Terje Reginiussen.

Årsaken er at flere bålbrenninger den siste tiden har utartet til brann i vegetasjonen.

– Dette er alt fra bråtebrenning, kaffebål og søppelbål som har vært arnestedet. Noen har søkt, men flere har droppet det, sier brannsjefen.

LES OGSÅ: Brannvesenet ber folk være forsiktige med bråtebrann

Vedtak kan påklages

Han minner om at det er et generelt forbud mot bål mellom 15. april til 15. september i eller i nærheten av skog og annen utmark hvis man ikke har fått tillatelse fra kommunen. Denne tillatelsen vil ikke lengre bli gitt fra Ringerike brann- og redningstjeneste.

– Det er fortsatt lov å søke om å brenne bål, men brannvesenet som forvaltningsmyndighet vil ha som instruks å avslå søknader framover. Det vil derfor være mulighet til å klage på vedtak fattet av brannvesenet hvor forvaltningsloven gjelder fullt ut. Saksomkostninger og tid må da påregnes, forklarer Terje Reginiussen.

Brannsjefen sier at denne praksisen med å ikke godkjenne bålsøknader er vanlig i de fleste kommunene på Østlandet.

LES OGSÅ: Må vi gjøre alle feilene selv, før vi kan lære av det?

Vanlige spørsmål

Brannvesenet har laget denne listen med vanlige spørsmål, og besvart dem:

1. Hva er utmark og hva er ikke? DSB har utarbeidet eksempler på innmark som er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt o.l. Utmark er det som ikke omfattes av denne definisjonen. Bråtebrenning skjer som vanlig på innmark men det er ofte i nærheten av utmark noe som gjør det ulovlig.

2. Hva gjør jeg når jeg skal tenne opp bål på innmark? Du må forvisse deg om at det ikke er i nærheten av utmark og du står selv som ansvarlig dersom det ikke er det.

3. Naboen brenner bål i nærheten av utmark – hva gjør jeg? Ta kontakt med politiet for å avgjøre om du skal anmelde forholdet eller om de skal komme. Brannvesenet kommer på anmodning fra politiet eller dersom det er fare for spredning.

4. Vi har brent bål på stranda i alle år, det er over 30 meter til nærmeste busk, får jeg ikke lov til dette lengre? Dersom det er åpenbart ikke er fare for brann er det lov å brenne uten å søke.   

5. Bålpanne på innmark, er det lov? Ja, så lenge det ikke er til sjenanse for andre og ikke utgjør en fare for brann, så er det det.

7. Skal jeg ringe inn til brannvesenet dersom jeg skal brenne bål? Hvis det er på utmark er det ikke lov og følgelig ikke noe poeng i å ringe, er det på innmark kan du ringe inn til Vestviken 110-sentral og varsle. Dette må ikke forveksles med en godkjenning av en bålsøknad. 04110 er telefonnummeret du da skal bruke.

Venter stor skogbrannfare

– Ved stor skogbrannfare, et nivå vi regner med å nå i løpet av uka, vil skogbrannflyet vårt overvåke området og gi beskjed hvis det oppdages bål i utmark. Ved ekstra stor skogbrannfare vil brannvesenet nedlegge forbud mot bruk av verktøy og utstyr i skogen som medfører fare for gnister. Erfaringsmessig skjer dette sjelden, men er et tiltak vi må vurdere ved ekstra stor fare, slår brannsjef Reginiussen fast.'

LES OGSÅ: