Det er ventet varme og sommerlige dager i distriktet. All grunn til å finne fram sommerkotelettene og grillpølsene, med andre ord.

LES OGSÅ: Lørdag kan vi se 30-tallet - og da gjelder det å ha nok is på lager

Mange griller nå med gass, og Ringerike brann- og redningstjeneste oppfordrer folk til å ta sine forholdsregler. De har lagt ut «gassvettreglene» på sin Facebook-side.

Her er noen av dem:

 • Vær alltid oppmerksom, til stede og våken når du bruker gass.
 • Ha en tennkilde tilgjengelig når du åpner for gassen, i tilfelle tenneren i apparatet ikke fungerer.
 • Steng alltid gasstilførselen når apparatet ikke er i bruk.
 • Husk å koble regulatoren fra gassbeholderen ved lengre tids fravær.
 • Bruker du gass innendørs bør du installere gassdetektor.
 • Plasser aldri gassbeholderen på loft eller i kjeller, og aldri i direkte sollys.
 • Plasser alltid gassbeholderen et sted med god utlufting, og lett tilgjengelig, slik at den er enkel å stenge og flytte om det blir nødvendig Gassbeholdere skal alltid stå oppreist, og du skal alltid oppbevare og behandle tomme gassflasker som om de var fulle.
 • Bruk alltid godkjent utstyr og les bruksanvisningen nøye.
 • Ved små anlegg tilknyttet frittstående flasker (f.eks. gassgrill), er det krav til service og egenkontroll. Det er viktig at den som utfører dette har den nødvendige kompetansen.
 • Gasslanger skal skiftes ut regelmessig. For å sjekke om mulig lekkasjer så kan konsentrert såpevann pensles på slangen, koblinger osv. Er det lekkasje vil du se bobler.
 • Du har lov til å oppbevare maks 55 liter brannfarlig gass og inntil 10 liter brannfarlig væske i boligen din.
 • I garasje, utvendig bod, båthus eller lignende kan du oppbevare inntil 90 liter brannfarlig gass og inntil 50 liter brannfarlig væske.
 • Har du en utvendig tank eller flasker på til sammen over 400 liter skal dette meldes inn til DSB.

Brannvesenet minner om å alltid ha slokkeutstyr i nærheten, og at man bør ringe 110 ved brann eller lekkasje.

– Den beste måten å slokke en gassbrann på er ved å stenge hovedstengeventilen.

– Hvis flammen slokker og gassen fortsetter å lekke ut kan dette være en større risiko en at gassen brenner i seg selv.

Bruker du gass innendørs bør du installere en gassdetektor, påpeker brannvesenet.

Les alle «gassvettreglene» her.