Forslaget om at hytteeiere i Ringerike og Hole skal betale for feiing hvert år, mens ingen vet hvor ofte feieren kommer, har engasjert lesere på Ringerikes Blads Facebook-side.

Trond Espelund er blant dem som har betalt feieavgift for boligen i år, men ikke har tatt besøk av feieren. For to pipeløp betaler han rundt 800 kroner, penger som han vil be om tilbakebetaling av.

– Et realt prinsipp er at man ikke skal betale for en tjeneste man ikke får. Det syns jeg kommunen også bør følge, framholder han.

– Skammelig

Lene Brentebråten synes det er skammelig at innbyggerne skal betale for en tjeneste de ikke får.

Utvalgsleder Arnfinn Baksvær (Ap) finner grunn til å opplyse at saken er sendt ut på høring og at det ikke er fattet noe vedtak ennå.

– Dette er ikke noe Ringerike kommune har funnet på. Det er et statlig pålegg som sier at alle piper og ildsteder, også i fritidsboliger, skal ha regelmessig tilsyn og feies, påpeker Baksvær.

– Da må det feies hvert år

– Greit nok, det. Men da må de naturligvis feie hvert år også, skriver Thomas Kjeserud Hatlelid.

Frode Sjursen har tatt feiingen i egne hender. Han har lånt felekasse på brannstasjonen og feiet hyttepipen selv. Fin ordning, og gratis. Det blir ikke mye sot av hyttebesøk annenhver helg og peisbruk stort sett bare i vintermånedene, mener Sjursen.

Tor Arne Høgdahl feier også pipa på hytta hvert år.

– Nå må kommunen gi seg

Tone Velo mener at kommunen nå må gi seg med alle avgifter og innkreving. Hun skal like å se at feieren tar med seg båt på Ringkollen for å feie hyttepiper.

– Det er helt høl i hodet. Helt utrolig hva de finner på for å få inn penger, mener Finn Wilhelmsen.

– Jeg får ikke håpe feieren skal utføre disse tjenestene på vintertid. For da må han investere i truger og gå en kilometer med alt utstyret han trenger til hytta vår, melder Veronica Sagbråten.

Høringsfristen er 8. desember. Hytter er ifølge brannstatistikk spesielt utsatt for branner.

Hvis det ikke blir en årlig avgift, som er anslått til 350 kroner pluss moms, må hytteeierne ifølge Ringerike brann- og redningstjeneste regne med å betale det mangedobbelte for hver feiing.