Ringerike brann- og redningstjeneste er fadder for to av bøyene i byen, den ene er på Glatved brygge og den andre på Benterud.

– Vi sjekker én gang i uken at bøyene henger hvor de skal, og at de ser ut til å være i orden, sier brannmester Jørn Nicolaysen i Ringerike brann- og redningstjeneste.

Nicolaysen forteller at brannvesenet ble kontaktet av en person som hadde funnet en redningsbøye, men han visste ikke hvor den skulle leveres.

Leveres til brannvesenet

– Alle slike redningsbøyer som blir funnet kan leveres til oss i brannvesenet. Hvis man ikke kommer seg til stedet bøyen ligger, kan vi kontaktes slik at vi kan hente den, sier Nicolaysen.

Han synes det er synd at noen av redningsbøyene ikke får henge i fred, og understreker hvor viktig det er at bøyene er på plass om noen skulle falle i elven og trenger hjelp.

Kast riktig

Hvis noen må kaste ut en redningsbøye i elven er det viktig å prøve å kaste den litt foran personen i strømretningen.

– I en elv er det lettere for en person å svømme litt med strømmen for å nå bøyen, enn å måtte svømme mot strømmen, sier Nicolaysen før han viser hvordan det skal gjøres mens de trener på vannredning ved Glatved brygge.