Jobber sammen for bedre standard på riksvei 7

Artikkelen er over 2 år gammel

Buskerud fylkeskommune samlet sist fredag ordførere fra Hallingdal og Statens vegvesen for å komme i gang med Vegpakke Hallingdal.

DEL

–  Vi er veldig glade for at fylkeskommunen og Vegvesenet er så positive til å etablere et slikt samarbeid, sier Solveig Vestenfor, ordfører i Ål kommune i en pressemelding som ble sendt fra Buskerud fylkeskommune mandag.

Vestenfor deltok på møtet i fylkeshuset sammen med ordførerkollegane fra Hallingdal, hvor det handlet om å bedre standarden på riksvei 7.

Den nye strekningen Sokna - Ørgenvika ble åpnet 27. juni 2014. For lokalmiljøet på Sokna har nyveien gitt vekst og optimisme. Les mer her: – Riksvei 7 er selve livsnerven

Behov for oppgradering

Det er stor enighet på Stortinget at det må igangsettes planlegging av Vegpakke Hallingdal. I innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomitten om Nasjonal transportplan 2018-2029 går det fram:

«Denne strekningen har behov for opprusting Ørgenvika–Svenkerud og ny vei Svenkerud–Gol. Både rv. 7 Hardangervidda som er valgt som hovedveg for personbil/turisttrafikk øst–vest, samt rv. 52 Hemsedalsfjellet som er valgt som hovedveg for tungbiltrafikk, er avhengig av opprustning/nybygg på rv. 7 Ørgenvika–Gol».

–  Sokna - Ørgenvika er et vellykket prosjekt, og nå jobber vi sammen for å bedre vegstandarden og trafikksikkerheten på resten av strekningen på riksveg 7 Ørgenvika – Gol, sier Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud i pressemelding.

Prioritert strekning

Ryberg sier det er et mål om å få prioritert vegpakke Hallingdal i Nasjonal transportplan 2022 - 2033.

–  Over 50 prosent av dem som skal til Vestlandet kjører gjennom Hallingdal, så for Hallingdal med nærings- og reiseliv er riksvei 7 en svært viktig strekning, forklarer Ål-ordfører Solveig Vestenfor-

Nå setter partene i gang planarbeid/utredningsarbeid der blant annet følgende vurderes:

·         Helhetlig plan/utredning.7 Ørgenvika – Gol

·         Dele opp i delprosjekter

·         Kostnadsberegning av delprosjekter

·         Prioritering av delprosjekter

·         Bompengeutredning

Ny prosjektgruppe

Det etableres nå en prosjektgruppe som ledes av Statens vegvesen. Regionrådet og Buskerud fylkeskommune deltar.

–  Det er viktig for oss å komme i gang med konkrete planer. Vi skal jobbe med det faglige og jeg tror dette vil bli veldig bra, sier Rolf Helge Grønaas, avdelingsdirektør vegavdelingen i Buskerud, Statens vegvesen i pressemeldingen.

Det skal holdes jevnlige møter mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene i Hallingdal. Fylkeskommunen har ansvaret for disse møtene.

 

Artikkeltags