Tre av ti frykter renteøkninger: Torsdag møtes hovedstyret i Norges Bank

Av

Nesten 30 prosent av den voksne befolkningen frykter renteøkninger de kommende to årene. I dag får vi første svaret på om rentefrykten er begrunnet.

DEL

Klokken 10 torsdag er det rentemøte i Norges Bank. Norges Bank satte 21. mars opp styringsrenten (se nederst) med 0,25 prosentpoeng til 1 prosent. Samtidig åpnet sentralbanken for inntil to tilsvarende økninger i år, men nedjusterte samtidig den såkalte rentebanen lenger frem i tid

Det betyr at Norges Bank ikke tror rentene skal så mye mer opp når vi kommer til 2021–2022. Slik det ser ut nå, er ikke styringsrenten på mer enn 1,75 prosent om et par år.

En fersk undersøkelse InFact har gjort for den digitale nettmegleren Propr viser imidlertid at knappe 29 prosent av det norske folk frykter utviklingen i boliglånsrenten de neste 24 månedene. Rentefrykten er størst hos kvinnene.

LES OGSÅ: Både DNB og Danske Bank øker rentene på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

Betydelig mer

– Vi ser at kvinner er betydelig mer bekymret enn menn om utviklingen til boliglånsrenten de neste 24 månedene, sier Propr-sjef Kjetil Eriksson i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at 32,1 prosent av norske kvinner frykter renteutviklingen de nærmeste to årene, mot kun 25,7 prosent mennene. Geografisk er frykten minst i Oslo og størst i Nord-Norge. Aldersmessig er rentefrykten størst i gruppen 31–44 år. Men drøyt en av to spurte i undersøkelsen frykter ikke renteøkninger i det hele tatt.

Det er ingen av de ledende økonomene eller meglerhusene som venter en renteøkning på dagens møte. Men DNB Markets skrev i en morgenrapport denne uken at det er 20–80 prosent sannsynlighet for at den neste økningen kommer allerede i juni.

Blandede signaler

DNB skriver at siden forrige rentemøte har de økonomiske signalene vært blandede. Internasjonale nøkkeltall peker ifølge DNB på redusert sannsynlighet for en ny økning i neste måned. Høyere oljepris og en høyere norsk prisstigning peker i motsatt retning. Inflasjonstallene for april offentliggjøres først til fredag.

DNB Markets tror Norges Bank på rentemøtet vil vise til signalene de ga i mars. Men det er også mulig at sentralbanken vil bli mer forsiktig og antyde at en renteøkning kommer senere enn juni. DNB har tidligere spådd at september er mest sannsynlig.

Nordea Markets er friskere og mener det profesjonelle rentemarkedet priser inn om lag 50 prosent sannsynlighet for en renteheving i juni. I en forhåndssak om dagens rentemøte er tittelen «Ikke nå, men i juni». Men meglerhuset mener at siden rentemøtet i mars har det ikke skjedd mye nytt som sentralbanken bør legge vekt på.

LES OGSÅ: Renten settes opp og skal økes ytterligere

Dette har skjedd

Siden rentebeslutningen kom 21 mars, har følgende skjedd i rente- og valutamarkedet:

  • 3-måneders pengemarkedsrente (NIBOR) er marginalt opp fra 1,39 prosent til 1,41 prosent. Dette er en viktig referanserente for de flytende boliglånsrentene.
  • Renten på statsobligasjoner, som indirekte påvirker renten på fastrentelån, er opp 0,05-0,17 prosentpoeng. Renten på de 5-årige statsobligasjonsrentene er mest opp.
  • Kronen har svekket seg mot euro fra 9,62 til 9,76, mot dollar fra 8,45-8,73.

Styringsrenten er innskuddsrenten bankene får på plasseringer i Norges Bank og er gulvet i det offisielle norske rentemarkedet. Normalt ligger de korte pengemarkedsrentene, som er referanserente for flytende boliglånsrenter, rundt 0,4 prosentpoeng høyere enn styringsrenten, som i dagens rentemarked.

Artikkeltags