Rensk av fredet fjell stanset

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

Mesta AS har stoppet arbeidet med skråningsrensk på E16 mellom Vik og Kroksund etter at leder av Stiftelsen Norsk Naturarv tok affære.

DEL

Statens vegvesen søkte fylkesmannen i Buskerud om tillatelse til veirensking av det fredede fjellområdet mellom Garntangen og Kroksund 17. mars i år. To dager senere fikk Vegvesenet klarsignal fra fylkesmannen.

Leder av Stiftelsen Norsk Naturarv, Torbjørn Røberg fra Hole, reagerte da Mesta AS startet arbeidet.

– Området er jo fredet og det er ikke lov å hakke i berget. Området er en kronjuvel i norsk naturarv og har stor internasjonal betydning. Her skjedde de tidligste funn av virveldyr, som belyser deler av evolusjonslæren. I internasjonal sammenheng er dette stedet like verdifullt som stavkirker, sier Røberg, som er for veirenskning, men kritiserer saksbehandlingen.

– Fylkesmannen burde ha kontaktet regionsgeologen.

Røberg tok tirsdag kontakt med Hans Arne Nakrem ved Geologisk Museum i Oslo. Museet bruker området til forskning og i undervisning. Også Nakrem synes saksfremgangen er feil.

– Når området er vernet, burde det ringe en bjelle. Miljøverndepartementet fredet området etter råd fra Geologisk Museum midt på 80-tallet. Det er lov å ta ned løs stein, men ikke fast. Er fylkesmannen i tvil, burde det tas kontakt med riktig instans. Fylkesmannen sier at geolog har vært i bildet, men det er ingeniørgeologer som ser på den tekniske biten. Det er helt greit. Men fylkesmannen har ikke kontaktet regionsgeolog Sven Dahlgren, sier Nakrem.

Ingen formell feil

Både Vegvesenets byggeleder i prosjektet, Lasse Berge og Hans L. Lindkjølen hos fylkesmannen, sier at det ikke er gjort noen formell feil.

– Det har ikke skjedd noen direkte feil. Det går mer på prinsipielt grunnlag. Lovverket er for svakt, mener Lindkjølen.

– Vi må sikre slik at vi ikke får stein på veien. Det mest nødvendige tas ned og det vi kan bolte fast boltes, opplyser Berge.

– Hadde fylkesmannen kontaktet geologer om ikke Røberg hadde grepet inn?

– Det hadde nok ikke skjedd, sier Lindkjølen.

– Burde ikke fylkesmannen tatt kontakt med geolog før godkjenning ble gitt vegvesenet?

– Det får vi diskutere i ettertid.

Arbeidet er stanset og massene blir liggende fram til 9. august.

– Vi vil finne en løsning, fastslår Berge.

Ønsker lovhjemmel

– Det er mange, stygge tilfeller som dette her i landet. Det er regelen og ikke unntaket. Jeg har kjørt mange slike saker og tatt dem på feil saksbehandling, forteller Røberg.

Han og Nakrem viser til forskjellene mellom kulturvern og geologisk vern.

– Finner man en pilspiss trer lover i kraft. De lovene gjelder ikke for geologi. Her ønsker vi en endring, uttaler Nakrem.

– Vi vil ha en lov som kulturminneloven. Når det gjelder kulturvern er fagfolk på plass, sier Røberg.

Artikkeltags