– Unødvendig, dramatisk og uansvarlig, sier fylkesordfører i Akershus og leder av fellesnemnda i Viken, Anette Solli (H) om forslaget som et flertall av partiene i fellesnemnda stiller seg bak før tirsdagens møte.

Dersom forslaget slipper gjennom til behandling, vil arbeidet med å bygge en ny region for 1,2 millioner innbyggere fra Østfold, Buskerud og Akershus bli lagt på is inntil videre.

LES OGSÅ: Ligger an til flertall for å sette Viken på vent 

Peker på Finnmark

«Fellesnemnda i Viken stiller sitt politiske arbeid i bero som følge av usikkerheten rundt Finnmark, inntil de varslede representantforslag i Stortinget avklares», heter det i forslaget.

Stortingsbehandlingen det siktes til er først og fremst om et forslag fra Senterpartiet om å stanse sammenslåingen av Finnmark og Troms, og dernest et forslag som ifølge Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum handler om å se på hele regionreformen på nytt.

– Essensen er altså at vi tar en pause og midlertidig legger ned arbeidet i fellesnemnda, sier fylkesleder i Akershus SV Gjermund Skaar til NTB.

LES OGSÅ: Frykter utsettelse av Viken: – For enkeltpersoner vil det være en katastofe 

Frykter kollaps

I forslaget heter det videre at «dersom Stortinget mener at frivillighet skal ligge til grunn for inndeling av Nord-Norge, må dette også gjelde andre sammenslåinger».

Kommunalminister Monica Mæland (H) utsatte nylig prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms, etter at Troms hadde bedt henne ta over som følge av at finnmarkingene nektet å delta i arbeidet. Mæland viste til at saken skal opp for Stortinget på nytt til høsten.

Spørsmålet nå er om hele regionreformen kollapser – noe KS-leder Gunn Marit Helgesen advarer sterkt mot.

– Jeg forventer at nasjonalforsamlingen opptrer som nasjonalforsamling og står ved de vedtakene den gjør, sier hun til NTB.

LES OGSÅ: Vedum: – Viken kommer til å ryke 

Kan stanses?

Solli, som skal lede tirsdagens møte, åpner for at formaliteter kan hindre at forslaget kommer til debatt og votering.

– Jeg har bedt om en avklaring av hvilket regelverk vi kan bruke. Fellesnemnda skal i utgangspunktet kunne behandle det den ønsker, men her er det så mye rot at jeg vil være på helt trygg grunn, sier Solli til NTB.

Hun sier at særlig hensynet til 10.000 ansatte gjør at det er uheldig å legge prosessen på is.

Det får fylkesleder i Akershus Frp, Vibeke Limi, til å reagere. Hun mener at det tvert om at det er riktig av hensyn til de ansatte å utsette prosessen når det nå blir nye runder i Stortinget.

Frp-opprør

Fremskrittspartiet måtte gå flere runder med seg selv etter at det søndag ble klart at Ap ville sørge for flertall for å legge Viken-prosessen på is. Frp var innom et alternativt forslag som pekte på KrF – som sitter på vippen i Stortinget – før det mandag kveld ble enighet om et revidert forslag.

– Det er en balansegang, innrømmer Limi, som står i spissen for et lokalt Frp-opprør i en sak Frp har stemt for i Stortinget og der hennes ektefelle Hans Andreas Limi er parlamentarisk leder for Frps gruppe.

– Jeg håper at flertallet innser at denne reformen ikke er egnet. Nå har både den mest folkerike og den minste sagt nei, sier Limi.

Lukter partipisk

Fylkesleder Stein Erik Lauvås i Østfold Ap mener at Frp er ute av kontroll.

– Først snur de på hælen når de ser at deres forslag får flertall. Så lanserer de et nytt forslag som de etter få timer trekker, for deretter å være med på en justert variant som er litt mindre skarp i formen. Hele Viken-regionen er ulogisk, men mest av alt er jeg nå forundret over regjeringspartiet Frp, sier Lauvås til NTB.

Han mener det hele lukter av utstrakt bruk av lang partipisk – men legger til at partileder Siv Jensen ikke har lyktes spesielt godt.

Fylkesleder i Akershus SV, Gjermund Skaar, er noe mildere mot Frp.

– Jeg har forståelse for at lojalitet til Frp sentralt gjør dette vanskelig for Frp lokalt. Men de er nå med på å stoppe arbeidet i fellesnemnda i Viken, slår han fast.