Partiets representanter fra Buskerud, Akershus og Østfold er samstemte: Region Viken bør ikke se dagens lys og Stortinget bør skrote hele ideen.

LES OGSÅ: Ap sier nei til tvangssammenslåing

– Det er fullstendig uansvarlig å etablere Viken i strid med folkemeningen og i strid med vedtak i alle de berørte fylkene, sier Per Olaf Lundteigen (Buskerud), Sigbjørn Gjelsvik (Akershus) og Ole André Myhrvold (Østfold) i en pressemelding.

De viser også til at representanter fra regjeringspartiene Høyre og Frp har hevdet at dette skal være bare en midlertidig løsning.

– Vi kan ikke tillate at tre fylkeskommuner skal bruke så mye tid, krefter og ressurser på å etablere noe som så uønsket og ulogisk som Viken.

De tre mener det er ingenting naturlig ved en region som strekker seg fra svenskegrensen ved Halden til Hallingskarvet.

Lokalt har man sagt nei til denne regionen, men et knapt flertall på Stortinget har vedtatt at den likevel skal etableres.