Fylkesbytte: I dag sier Viken ja eller nei til Lunner og Jevnaker

Artikkelen er over 2 år gammel

Fellesnemda for nye Viken fylkeskommune behandler i dag spørsmålet om Lunner og Jevnaker skal få «bli med på laget» fra 1. januar 2020. Innstillingen er positiv.

DEL

Nemda møtes på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo, klokka 12.00. Grensejusteringene er fjerde sak på sakslista.

– Fellesnemda i Viken stiller seg åpne for at Jevnaker, Lunner og Sør-Odal kommuner blir en del av Viken fylkeskommune fra 1.1. 2020, lyder innstillingen til nemda skriver avisen Hadeland.

Fellesnemda består av 34 politikere fra Akershus, Buskerud og Østfold, som sammen skal forberede etableringen av den nye fylkeskommunen.

Utdrag fra sakspapirene

Jevnaker

Utredningen viser at det på en del områder ikke spiller noen rolle for Jevnaker som kommune og for innbyggere og næringsliv hvilket framtidig fylke Jevnaker skal høre til, men på de områder det virkelig er avgjørende for å få bedre funksjonalitet, er det en fordel for Jevnaker å høre til den framtidige Viken fylkeskommune.

Utredningen konkluderer altså med at Jevnaker kommune bør søke overflytting til den nye Viken fylkeskommune og benytte anledningen til å få rettet opp misforholdet mellom fylkesorganisering og bo- og arbeidsmarkedsregion. Å tilhøre Viken fylkeskommune vil ifølge utredningen gi befolkningen i Jevnaker best utgangspunkt for

  • God trygghet i helsetjenester og beredskap
  • Boligvekst og utvikling av arbeidsplasser, samt gode transporttilbud
  • Organisering innenfor Viken fylkeskommune vil gi en mer effektiv offentlig forvaltning og mindre byråkrati.

BAKGRUNN:

Lunner

For flere av faktorene som er vurdert vil det ifølge utredningen ikke være vesentlig eller avgjørende for Lunner kommune hvilken fylkestilhørighet kommunen har, men på de områder som gjør at Lunner fremstår med andre karakteristika enn flertallet av kommunene i Oppland og Hedmark er det en fordel for Lunner kommune å være en del av den fremtidige Viken fylkeskommune.

Temaene som er belyst i utredningen er vekstkraft og regional utvikling, bo- og arbeidsmarkedsregion, infrastruktur, politisk innflytelse, kulturell tilhørighet og identitet, kompetanse og statlig organisering kontra regional utvikling.

For faktorene regional utvikling, bo- og arbeidsmarkedsregion, infrastruktur og samferdsel, kompetanse samt interkommunalt samarbeid vurderes det at det er en fordel å være en del av Viken.

Dette sa fylkestinget i Oppland

1. Fylkestinget har i arbeidet med regionreformen forutsatt – og håper fortsatt- at alle dagens kommuner i Oppland blir en del av nye Innlandet fylkeskommune. Hadeland har alt å vinne på å stå samlet, og vil fortsatt være en viktig vekstregion i Innlandet.

2. Fylkestinget påpeker at prosessen bærer preg av korte frister og at det derfor har vært vanskelig å utrede spørsmålet om fylkestilhørighet på en grundig nok måte.

3. Fylkestinget har forståelse for at kommunestyret i Jevnaker ønsker tilhørighet til nye Viken fylkeskommune basert på allerede eksisterende samarbeid innen blant annet politi, brann, sykehus og opplæring.

4. Fylkestinget har forståelse for at kommunestyret i Lunner ser gevinster ved en endret fylkestilhørighet, men ser utfordringer med ei fylkesgrense som skiller Gran og Lunner som allerede har interkommunalt samarbeid på en rekke områder.

Protokolltilførsel: H, Frp, MdG og V respekterer beslutningen som er tatt i kommunestyrene i Lunner og Jevnaker og anbefaler Regjering og Storting å følge disse vedtakene.

Vedtaket som gjøres av fellesnemnda for Viken fylkeskommune sendes til Kommunal og moderniseringsdepartementet, og det er Stortinget som skal gjøre endelige vedtak.

Artikkeltags