Fra 2020 skal Norge bestå av 11 fylker inkludert Oslo. Et av de fylkene blir Viken – der fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud, som sammen skal etablere et nytt fylke med 1,2 millioner innbyggere.

Arbeidet med sammenslåingen er i gang og i løpet av november og desember skal de tre fylkestingene ta stilling til flere forslag som ligger på bordet, skriver Buskerud fylkeskommune i en pressemelding.

LES OGSÅ: Klart for stor-regionen Viken – med KrFs velsignelse

Tirsdag 28. november er det ekstraordinært fylkesting i Buskerud i forbindelse med etableringen av Viken fylkeskommune.

Slik ser forslaget til vedtaket ut:

  • Stortinget bør fastsette «Viken» som navn på det nye fylket, bestående av Østfold, Buskerud og Akershus.

  • Kongelig resolusjon bør det fastsettes at Fylkestinget i Viken skal ha 87 medlemmer.

  • I kongelig resolusjon bør det fastsettes at fellesnemnda består av 34 medlemmer, hvorav 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus.

  • Felles revisor for Østfold og Akershus fylkeskommuner velges som revisor for fellesnemnda.     

  • Fylkestinget gir fellesnemnda fullmakt til å oppnevne partssammensatt utvalg. 6 Vedlagte utkast til reglement for fellesnemnda vedtas.    

  • Fylkestinget slutter seg til at Viken fylkeskommune får en parlamentarisk styreform. Den endelige beslutningen foretas av fylkestinget i Viken, jf. kommunelovens §18. Det skal, etter innføring av parlamentarisk styringsform, legges vekt på nøkternhet, åpenhet, gode vilkår for opposisjon og posisjon, samt et aktivt fylkesting.

  • Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner. Det legges til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha viktige kompetansearbeidsplasser, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling.

Fylkestinget i Akershus behandlet likelyde sak i sitt møte 20. november, mens Østfold fylkeskommune skal gjøre vedtak i saken 6. desember.