- Skrekkscenarioet er at du går her med unger. Den ene springer ut i veien mens den andre faller ned i hullet. Hullet er ganske stort. Får du hodet gjennom får du resten av kroppen gjennom også, sier hun til Ringerikes Blad.

Nylig oppdaget Hustveit at det er et 30 centimeter stort hull i rekkverket på bybrua. Hun kastet seg derfor over tastaturet og meldte dette inn til «Fiks gata mi» på Ringerike kommune sin nettside. Her kan du melde inn både hull i gata og mørke lyspærer.

Måtte ringe selv

– Dagen etter fikk jeg svar om at dette er Statens vegvesen sin eiendom, forteller småbarnsmoren.

Hun synes dette svaret var passivt, all den tid et slikt hull kan representere en fare for små skapninger.

– Jeg ble litt irritert da de ga meg oppgaven med å ringe Vegvesenet. Ikke snakk om at de skal gjøre mer enn de må, sier Hustveit irritert.

– Åpningen er ganske stor og du faller ganske langt ned. Jeg tenker på alle som passerer brua og ikke minst alle barna. Dette burde jo bli prioritert litt bedre av både kommunen og Vegvesenet, mener Hustveit.

Skal se på saken

Meldingen til Statens vegvesen førte heller ikke til at noen kastet seg rundt.

– De sa bare at de skulle se på det. Men hvor lang tid skal de bruke på det, da? Jeg fortalte hvor høyt det er ned at og at de bør fikse det fort. De bør tette hullet før noen faller ned, mener Hustveit.

Ringerikes Blad har ikke lyktes med å få kontakt med Asle Aker i teknisk etat. Der ligger ansvaret for tjenesten «Fiks gata mi». Hustveit synes det er skremmende om hullet får stå sånn i lang tid.

– De reparerte vel brua i fjor høst. Da burde de samtidig sjekket at rekkverket var i orden, påpeker hun.

Innenfor regelverket?

Ifølge Hustveit er det regelverk på at det maks er tillatt med 10 centimeters hull på et hus.

– På bruer er det maks 15 centimeter som er tillatt. Brua holder ikke kravene, sier Hustveit.

Vi har også forsøkt å finne ut hvem som har ansvaret for brua i Statens vegvesen. Etter en del telefoner endte vi opp hos byggeleder Bjørn Ivar Kleiven. Han var i går utilgjengelig for kommentar.

– Jeg tror Vegvesenet hadde fikset det fortere om kommunen selv tok kontakt. De tar det vel ikke helt alvorlig når en privatperson som meg ringer om et hull, avrunder Hustveit.