Reagerer kraftig på trollingtreff i Tyrifjorden

Tyrifjorden. Foto: Frode Johansen

Tyrifjorden. Foto: Frode Johansen

Artikkelen er over 4 år gammel

Leder for Ringerikes Sportsfiskere, Birger Bekkevold, er forferdet over at Fylkesmannen har gitt Tyrifjorden Trolling dispensasjon fra fiskeforskriftene, og dermed gitt tillatelse til fiske med inntil 10 snører per båt på en allerede svært sårbar storørretstamme.

DEL

Helgen 2.- 3. mai arrangeres en fiskekonkurranse i regi av Tyrifjorden Trolling, hvor arrangøren har fått dispensasjon fra forskriftene som krever at maksimum fem stenger er tillatt i hver båt.

Rødlistet storørretstamme

– Sweco Grøner har i 4 år kartlagt gyte og oppvekstvilkår for storørret stammen i Randselva - Tyrifjorden, og denne viser klart at storørretstammen i Randselva - Tyrifjorden er utrydningstruet. Hadde dette vært laks ville sannsynligheten for totalfredning vært tilstede, forteller Birger Bekkevold, leder i Ringerikes Sportsfiskere.

Bekkevold peker på at Fylkesmannen skal ha sett rapporten, uten å ha tatt konsekvensen av denne:

– 50 båter a' 10 stenger, og fiske i 20 timer, det tilsvarer yrkesfiske! At Fylkesmannen har gitt dispensasjon er helt forkastelig. Dette er ørret som skal gyte til høsten. Med 80-100 gytegroper i elva i dag, er ørretstammen allerede rødlistet. Reglene er at ørret mindre enn 55 centimeter skal settes ut igjen, men det burde heller være motsatt; at ørret over 55-60 centimeter skal settes ut igjen.

Bekkevold forteller at dispensasjonen fra gjeldende forskrifter også møter motstand i andre organisasjoner:

– Norges Jeger- og Fiskerforbund og Buskerud Jeger og Fiskerforbund har begge sendt bekymringsmeldinger til Fylkesmannen. Dette er helt på kant med hva som er akseptabelt innenfor miljøforvaltning, noe flere også har sett.

LES OGSÅ: – Vi jobber iherdig for en bærekraftig storørretstamme

Fang og slipp

Leder for Norges Trollingforbund, Anders Nygård, stiller seg bak Fylkesmannens vurdering, og ser ingen grunn til å tvile på at dispensasjon er riktig.

Vi reagerer ikke i like stor grad på hva som skjer i helgen. Det verste er faktisk hvis ingen fisker på storørret, da får man null engasjement omkring dette, og det betyr den sikre død for stammen, påpeker Nygård, som samtidig presiserer viktigheten av å bevare ørretstammen i Randsfjorden og Tyrifjorden.

– Det som skjer resten av året er mye verre. Vi har observert ureglementert fiske begge steder, og dette er noe vi reagerer sterkere på.

Nygård trekker fram en alternativ måte å arrangere en fiskekonkurranse, som et forslag til løsning:

–I juni arrangeres Norgesmesterskap i Trolling, og da praktiserer vi "Fang og slipp". Det betyr at ingen fisk skal på bordet, men slippes ut igjen. Vi oppfordrer Tyrifjorden Trolling til å gjøre det samme.

I fjor introduserte Ringerike Sportsfiskere samme type konkurranse i Randselva.

Det lyktes ikke Ringerikes Blad å komme i kontakt med Tyrifjorden Trolling fredag ettermiddag.

Tyrifjorden Trolling er ikke medlem av Norges Trollingforbund.

Artikkeltags