Måtte rykke ut med team for å berge løs del på badeanlegget

Et av flyteelementene til badeanlegget på Jevnaker måtte berges tidligere denne uken. Nå roser badesjefen to observante jenter som meldte fra.