Anbefaling er altså at det skal bygges ny katamaran ferge med tilhørende ladeinfrastruktur og ny infrastruktur både på Horn og Tangen.

– Forprosjektet skal være avsluttet innen oppstart av budsjettprosessen høsten 2018. Ved et positivt vedtak skal grunnlaget brukes som grunnlag i anskaffelsesprosessen fram mot valgt konsept av båt, heter det i sakspapirene til fylkestinget.

Det blir anslått at en ny ferge vil koste 65 millioner kroner. Nødvendige kaianlegg på begge sider av fjorden vil komme på 20 millioner.

Ifølge innkallingen til det tre dager lange møtet, skal saken behandles torsdag.

LES OGSÅ: Vil bruke 85 millioner kroner til elektrisk ferge på Randsfjorden 

En gammel, utslitt dame

Saksframlegget til politikerne beskriver dagens ferge.

Den ble tegnet før krigen, bygget i Sarpsborg i 1948–49 og satt i drift på Mjøsa i 1950. I 1971 ble ferga delt i tre deler og flyttet til Randsfjorden, bygget opp igjen, og har vært i drift der siden 1972.

Neste år er Randsfjordferja II 70 år, og har gått på Randsfjorden i 46 av dem. Den er Norges eldste ferge i ordinær drift, og den eneste i helårsdrift i ferskvann.

 

– Det gjennomføres et omfattende vedlikehold på ferga, til tross for dette bærer ferga sterkt preg av alder, delemangler, innvendig slitasje, datidens arbeidsmiljø og lignende. Samtidig har båten hele tiden operert i kaldt ferskvann, noe som gir langt mindre rust og slitasje utvendig, enn tilsvarende drift på kysten. Ferga er gammel og er ferd med å bli utslitt, slås det fast.

LES OGSÅ: Randsfjordferja står på grunn av vær og strømbrudd 

Neste tilsyn blir krevende

Det opplyses videre at alle skrog- og dekkplater gikk gjennom femårskontrollen i år.

Med godkjenning kom en påpekning om at ved neste måling, om fem år, vil en rekke skrog- og dekksplater, samt spant underkjennes, med krav om å skiftes.

– Et omfattende og kostbart arbeid, spesielt siden dette er en «klinkbygget» båt. Innen fem år vil begge hovedmotorene også være så slitt at de må byttes. Dette innebærer at Randsfjordferja II senest om fem år mister sertifikatene dersom det ikke investeres mange millioner, berettes det.

LES OGSÅ: Etterlyser flere bilder av den gamle Randsfjordferja