– Lag krafttunnel fra Randsfjorden til Steinsfjorden!

I et leserinnlegg i Aftenposten tar Jo Heringstad til orde for å lage en krafttunnel fra Randsfjorden til Steinsfjorden. Den skal også gi Oslo en nødvendig reserve-drikkevannskilde.