Det sier Anne Thoresen (Ap) i en pressemelding. Hun er komiteleder for samferdsel og trafikksikkerhet.

Oppland fylkeskommune overtok ansvaret for fergedriften på Randsfjorden i 2010. Nå er tiden moden for å skifte ut den snart 70 år gamle Randsfjordferja.

«Båten tilfredsstiller ikke nåtidens krav verken for mannskap eller reisende», slås det fast i pressemeldingen.

Ny ferge og kai

Thoresen varsler nå at fylkeskommunen vil investere i ny elektrisk ferge på Randsfjorden, skriver Hadeland.

Ferga vil koste 65 millioner kroner. I tillegg skal 20 millioner kroner brukes på kaianlegg og øvrig infrastruktur. Ferga skal være helelektrisk med en backup-motor som går på biodiesel.

Å kjøpe en brukt ferge skal ikke være et alternativ, ifølge en rapport.

– Med den løsningen vi ser på nå blir Randsfjordferja et nullutslipps-fartøy. Jeg mener dette er et viktig klimafyrtårn for Innlandet, sier Thoresen i pressemeldingen.

I drift om et par år

Komiteen ble orientert om ståa i forrige møte. Der ble det lagt fram en «rapport som klart viser hva fylkeskommunen bør gjøre», som det står i protokollen.

Ifølge orienteringen vil 65 millioner kroner dekkes av årlig statlig tilskudd på rundt ti millioner kroner. I møteprotokollen står det at man er avhengig av dette tilskuddet.

Vedtak i desember

Det legges opp til at fylkestinget i desember skal vedta å gå videre med tanke på å anskaffe ny ferge. Da kan den være i drift om et par år.

Den gamle ferga kan gå som normalt i byggeperioden.

– Randsfjordferja er viktig for mange for å komme seg til jobb og skole, men også for næringslivet. Den nye ferga blir et bedre tilbud, som får økt kapasitet for både kjøretøy og passasjerer, og den vil i tillegg være universelt utformet, skriver Thoresen.

LES OGSÅ: Unn og Kolbjørn bruker den gamle ferga som hytte på Randsfjorden